Povodí Vltavy dokončilo 1. etapu prohrábek pod Kořenskem

Povodí Vltavy dokončilo v březnu práce na 1. etapě prací na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko na konci vzdutí přehradní nádrže Orlík. Práce byly zahájeny loni v říjnu a jejich cílem je prohrábka dna pod tímto vodním dílem v délce 1862 metrů z důvodu sucha a změny manipulačního řádu vodního díla Orlík, kdy v letech 2003 - 2018 docházelo k poklesnutí hladiny a zastavení plavby v průměru na 62 dní z 214 dní plavební sezóny. Tato investiční akce zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době snížené hladiny v nádrži Orlík. V rámci projektu dojde celkově k vytěžení 28 tisíc metrů krychlových štěrku a kamení.

Foto: Povodí Vltavy, státní podnik