Časté dotazy

Kapitánský průkaz nepotřebujete:

pokud je loď z půjčovny: lodě schopné pouze výtlačné plavby, rychlost lodě do 12 km/hod

nebo - má max výkon motoru 4 kW

Pro ostatní lodě je potřeba získat průkaz Vůdce malého plavidla, tento průkaz po absolvování zkoušky vydává Státní plavební správa

 

Lana jsou povinnou výbavou lodě.

Základním principem je, že loď musím přivázat, alespoň na dvě lana, která musí být vždy proti sobě. Pokud budou stejným směrem loď se Vám na délce provazu bude pohybovat dopředu nebo dozadu.

Vázání provazu jsou vždy jen osmičky.

provaz 

Menší sportovní plavidla překonávají Slapskou přehradu pomocí vleku za traktorem, nosnost vleku je omezena na: max šířka lodě 2,6 m, délka lodě max. 8,5 m a váha 3,5 t.

Tuto službu zajišťuje Povodí Vltavy a je bezplatná. Kontakt: +420 257 740 482.

Provozní doba: od 27. dubna do 30. září:
 8:00 hod - 18:00 hod – po, st, pá, so a ne

Do budoucna je plánována výstavba lodního zdvihadla.


Tankování paliva do rekreačních lodí je obecně v České republice problém, chybí potřebná síť čerpacích stanic. Posádky mnohdy musí nosit PHM v kanystrech.

Místa pro tankování: marina Píšťany

Marina Nelahozeves

Servisní plavidlo Praha – má na prodej pouze motorovou naftu

Hotel Atlantida – Slapy

Benzinové stanice v blízkosti vodní cesty: Měchenice, Davle, Štěchovice, Kamýk nad Vltavou je potřeba přinést PHM v kanystrech


Kotvení lodě má několik pravidel:

1. Je zakázáno kotvit:

-  kde je na břehu umístěn plavební znak Zákaz kotvení

-  ve vjezdech do přístavů, marin a kříženích vodních cest

-  pod mosty a dráty vysokého napětí

-  v trasách přívozů

2. zakotvená loď nesmí překážet ostatním účastníkům plavebního provozu. Prostředek řeky tedy není úplně správné místo, lepší je to blíže ke břehu, a ne pod oblouky řeky, tak aby zakotvená loď byla vidět a musí být označena dle pravidel plavebního provozu – ve dne černý balon v noci kotevní světlo.

Samotné kotvení lodě není těžké, teorie říká že musíte mít ve vodě délku kotevního řetězu nebo provazu která je 5 x hloubka pod Vaší lodí. Úhel lana od přídě lodě by měl být cca 45 stupňů. Je potřeba zkontrolovat že kotva správně drží, aby Vám loď nesplouvala proudem řeky nebo silou větru. Pokud kotva nedrží je potřeba přidat ještě další kotevní řetěz nebo lano, není nutné vždy kotvu vyndávat a kotvit znova. Mějte na paměti, že za loď odpovídáte i při kotvení, je potřeba občas zkontrolovat že Vám loď neodplouvá a je vše v pořádku.

 

Nejdůležitější je prevence, tak aby riziko pádu do vody bylo co nejmenší, osoby na palubě by měli mít na paměti, že následky pádu pod plující loď mohou být fatální. Např. nejdu se fotit na příď, nesedím s nohama pod zábradlím nebo na zadní koupací plošině, pokud loď pluje rychleji může se zhoupnout a už jsem ve vodě.

 

Zásadním a nejdůležitějším krokem, pokud někdo spadne pod loď je okamžité zastavení vrtule – řadím neutrál. Točící lodní vrtule způsobuje nejhorší poranění. Po vynoření postižené osoby použijte záchranný kruh s lankem/ je povinnou výbavou lodě/, kterým si postiženého přitáhnete k lodi a pomůžete mu zpět na palubu. Nejezděte k trosečníkovi zbytečně blízko ať ho nepřejedete nebo se Vám dostane k lodní vrtuli.

 

Rybaření z lodi, která k tomu není určená je na našich vodách zakázáno. Týká se i zakotvené lodě. Tuto problematiku řeší Rybářský řád.


Spaní na lodi není omezeno pouze na přístavy, dá se přespat v podstatě kdekoli, jen při stání na kotvě je potřeba mít na paměti vítr a proud vody a zajistit loď tak aby nemohla změnit místo.


Kotvení lodě má několik pravidel:

1. Je zakázáno kotvit:

-  kde je na břehu umístěn plavební znak Zákaz kotvení

-  ve vjezdech do přístavů, marin a kříženích vodních cest

-  pod mosty a dráty vysokého napětí

-  v trasách přívozů

2. zakotvená loď nesmí překážet ostatním účastníkům plavebního provozu. Prostředek řeky tedy není úplně správné místo, lepší je to blíže ke břehu, a ne pod oblouky řeky, tak aby zakotvená loď byla vidět.

 

Koupání ze zakotvené lodi není zakázáno, jen je potřeba mít na paměti bezpečnost osob a lodě.


Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla můžete používat v zahraničí v těch zemích, které přistoupily k rezoluci č. 40 EHK/OSN a v přechodné dosud neukončené lhůtě i k rezoluci č. 14 EHK/OSN o mezinárodním průkazu vůdce rekreačního plavidla. Seznam těchto zemí je uveden v příloze 4 rezoluce .  

Držitelé průkazu kategorie C mohou dokonce plout 1 nm/ 1852 m/ od pobřeží.