Plány do budoucna

Pro rozvoj rekreační plavby ve Středočeském kraji je zásadní vybudovat souvislou síť veřejných přístavišť. Středočeský kraj tuto myšlenku podporuje a je v úzké spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR, které má výstavbu infrastruktury na vodní cestě ve své gesci.

Níže je uvedena ukázka vizualizace několika navrhovaných přístavišť ve Středočeském kraji.

Davle MP (1)

Přístaviště Davle


Stechovice MP (4)

Přístaviště Štěchovice


Melnik MP (1)

Přístaviště Mělník


Brandys MP (1)

Přístaviště Brandýs nad Labem


Celakovice MP OLD (1)

Přístaviště Čelákovice


Lysa n L MP (1)

Přístaviště Lysá nad Labem


Zdroj:

image001