Dolnobousovsko: Za sedmero rybníky a sedmero lesy stojí zámek kdesi…

Pohodový výlet zvlněnou krajinou má délku 33 km. Vede z Dolního Bousova na Staré Hrady, do Sobotky a zpět do Dolního Bousova.

DOLNÍ BOUSOV Vlčí Pole (3 km) Zelenecká Lhota (6,5 km) Staré Hrady (10 km) – Sedliště (11 km) – Važice (12,5 km) – Batín (14,5 km) – Rakov (16 km) – Příchvoj (19 km) – Samšina (22 km) Sobotka (27 km) DOLNÍ BOUSOV (33 km)

DOLNÍ BOUSOV – původně farní ves Búsov, připomínaná již r. 1318. Roku 1497 je Bousov uváděn

jako městečko a r. 1600 získává od císaře Rudolfa II. městský dekret. Město na jižním okraji Českého ráje má empírovou radnici, pozdně barokní kostel sv. Kateřiny a rekonstruovanou barokní faru (původně lovecký a rybářský zámeček Černínů, dnes knihovna a i), na náměstí stojí Mariánský sloup z 18. stol., v létě v provozu městské koupaliště. V okolí pozůstatky někdejší soustavy 30 rybníků, z nichž Červenský o rozloze 39 ha je druhým největším v Českém ráji.

VLČÍ POLE – za Lobkoviců zde přestavbou tvrze vznikl renesanční zámek. V 19. století byl empírově upraven, pozdější úpravy však zcela potlačily charakter stavby. U zámku je lesopark s původně gotickou kaplí sv. Šimona a Judy, barokně upravenou v roce 1683. Je v ní zvon z r. 1512 a oltář z r. 1670. Za totality byl v zámku domov důchodců. Dnes je v soukromém vlastnictví.

ZELENECKÁ LHOTA – na levé straně silnice ze Zelenecké Lhoty do Libáně stojí v poli u torza pomníku dva impozantní chráněné jírovce. Zde stávala socha sv. Gotharda. Pískovcová skulptura z r. 1782 měla na podstavci reliéf sv. Isidora. Dnes je poškozena a uložena ve starohradském zámku. Místo je přirozenou vyhlídkou s dalekým rozhledem. Nejvzdálenějším horizontem je na S hřeben hory Tábor s pozadím Krkonoš a Sněžky, na V hřeben Zvíčiny s polabskými lesy a na J s Železnými horami a vrchem Kaňk.

STARÉ HRADY – hrad a zámek, první písemná zmínka z r. 1340. K původně gotickému hradu s rukopisem Petroparléřské hutě byl později přistavěn renesanční zámek s rozsáhlým podzámčím s dochovanými renesančními figurálními sgrafity. Gotická kaple se vzácným renesančním oltářem. Prohlídkový okruh hradem a zámkem „Jak se žilo za císaře pána F. Josefa I.“ představuje život v období vrcholu habsburské monarchie. Dva pohádkové okruhy Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda – na 250 pohádkových bytostí, skřítků a strašidýlek z pohádek čaroděje Archibalda I. Čarodějná Bestyjola – živá zvířátka, havěť a potvůrky zdejších čarodějnic. Historické a pohádkové akce po celý rok, pohádkové postavy v rolích průvodců. Hrad je evropsky významnou lokalitou netopýra vrápence malého (Natura 2000). V zámku na pracovišti Památníku národního písemnictví je možno navštívit i stálou expozici pracoven Elišky Krásnohorské, Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického.

SAMŠINA – na místě gotické svatyně ze 14. stol. vybudován barokní kostel sv. Václava z konce 18. stol., u něj dřevěná polygonální zvonice z doby kolem r. 1650 s otevřeným zvonovým patrem – kopie stavby z 16. století. Na návsi stojí pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. století.

SOBOTKA – je nazývána jižní branou Českého ráje. Turistické centrum s výraznou historií a kulturní tradicí (festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), zachovaná lidová architektura (Šolcův statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s rodným domem a Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří Magdaleny a také sobotecký hřbitov s hroby významných soboteckých rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem se v lesoparku tyčí lovecký zámek Humprecht ze 17. století, pod zámkem je městské koupaliště.

Dolní Bousov

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno až zataženo
Pátek 9.12.den -1 / 3°Cnoc -6 / -2°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 10.12.den -1 / 3°Cnoc -3 / 1°C
 
sněžení
Neděle 11.12.den -3 / 1°Cnoc -4 / 0°C