Cyklovýlet Mladoboleslavským severem

Středně náročný cyklovýlet má délku 49 km. Z Mladé Boleslavi vás zavede přes Michalovice do Mnichova Hradiště, odtud pak přes Bakov nad Jizerou a Kosmonosy zpět do Boleslavi.

Mladá Boleslav hl. nádraží (cyklotrasa 241) -  Michalovice - Debř - Malá Bělá - Velký Rečkov (vpravo po silnici III. třídy) - Klokočka - Maníkovice - Klášter Hradiště nad Jizerou (cyklotrasa 8150) - Mnichovo Hradiště - Haškov (za jezem doleva přes most přes Jizeru) - Ptýrovec - Branka (vlevo po silnici III. třídy) -   Nová Ves u Bakova - Malá Bělá (vlevo po cyklotrase 241) - Bakov n. Jizerou - Kosmonosy - Mladá Boleslav.

Mladá Boleslav – největší město Dolního Pojizeří, proslavené výrobou automobilů značky Škoda (kolekci vozů je možné obdivovat ve Škoda Auto Muzeu). V centru města nalezneme cenné stavby z období gotiky (hrad se sbírkami Muzea Mladoboleslavska, palác Templ s multimediální expozicí ke starším dějinám města), renesance (Stará radnice s vyhlídkovou věží, Sbor českých bratří), baroka (morový sloup na Staroměstském náměstí, mnohé církevní stavby) či secese (Městské divadlo z r. 1909 se sochami Jana Štursy). Unikátní souborem moderní architektury jsou konstruktivistické stavby Jiřího Krohy. Lze navštívit také židovský hřbitov s nejstaršími hroby z poč. 17. století a mramorovým náhrobkem Jakuba Baševiho – finančníka Albrechta z Valdštejna.

Michalovice – zřícenina středověkého hradu Michalovice stojí na strmém ostrohu, jehož svahy spadají k pravému břehu Jizery a do příčné rokle. Dominantou hradu je šikmá válcová věž, pro svůj tvar, lidově nazývána Putna. Je odtud krásná vyhlídka do údolí Jizery, kterou při své návštěvě v roce 1835 ocenil mimo jiné i básník Karel Hynek Mácha.

Na návrší vedle hradu se nachází stejnojmenná osada s kostelem sv. Michala, jehož románské základy svědčí o tom, že byl vybudován patrně s hradem, ne-li dříve. V sousedství vyrostl i krásný golfový areál.

Debř – severozápadní předměstí Mladé Boleslavi s nenápadným, v jádru gotickým kostelem sv. Barbory, v 18. Století ke kostelu přibyla samostatné stojící kamenná zvonice, originální osmiboká stavba s bání pokrytou šindelem. Železobetonový most přes Jizeru z r. 1922 byl u příležitosti 75. narozenin prvního čs. Prezidenta nazván Masarykovým.

Zvířetice – zřícenina hradu v sousedství městečka Bakov n. Jizerou. Hrad by založen poč. 14. století Zdislavem z Lemberka, v době renesance byl rozšířen o zámek a obýván byl až do požáru r. 1720. Dominantou areálu s hradním příkopem je zpola zachovaná válcová věž, odkud je pěkný výhled do okolí. V předhradí se dochovala unikátní sladovna jako pozůstatek hradního pivovaru.

PP Rečkov – národní přírodní památka v nivě potoka Rokytka 3 km sz. od Bakova n. Jizerou, chráněné díky výskytu vzácné teplomilné rostliny popelivky sibiřské. Důvodem ochrany jsou také slatinné a louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Klokočka – romantický lesní palouk, kde v l. 1728-30 založili Valdštejnové nad pramenem dodnes pitné a kvalitní vody barokní kapli sv. Stapina (též sv. Prokopa). Empírová myslivna asi 150 m od kaple sloužila původně jako lázeňská budova. Několik metrů od kapličky pak můžete zaregistrovat řezbářské dílo umístěné sem v roce 1998 s názvem Víc než oko vidí.

Maníkovice – vesnička s malým loveckým zámečkem, postaveným stavitelem Mikulášem Raimondim pro Fr. Josefa hraběte Valdštejna. V okolí vesničky je umístěno několik ze dřeva vysochaných děl. Nalezneme zde například Sluneční kolébku, Hnízdo velkých vos, Nedosažitelnou síť, Rozcestník, Tři králové, Na všechny nezbylo nebo dílo nazvané Konfrotace.

Klášter Hradiště nad Jizerou – obec situovaná v blízkosti cisterciáckého kláštera, založeného v pol. 12. Století na ostrohu nad soutokem Jizery s potokem Zábrdka. Klášter byl zničen husity, a na jeho ruinách vznikl v druhé pol. 16. století renesanční zámek. V pol. 19. století byl zámek přebudován na pivovar (ten byl založen v Klášteře už r. 1750), který funguje dodnes. Je zde možná prohlídka pivovaru, ale také pozůstatků někdejšího kláštera (krypta, vyhlídkový ochoz, velkolepý gotický vstupní portál chrámu

Mnichovo Hradiště – opravdu hodně silně působícím magnetem města je tamní barokní zámek. Zámecké prohlídkové okruhy jsou tu hned tři a kromě toho v zámku sídlí i městské muzeum. V kapucínském klášteře, kde je dnes lapidárium, je pohřben slavný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Další, vesměs tradiční památky jako radnice nebo barokní farní kostel se pak soustřeďují na náměstí a v jeho blízkosti. Tady stojí také půvabný empírový dům, v němž se narodil meziválečný levicový politik Jan Šverma. Posledním tipem spojeným s Mnichovým Hradištěm je pak zdejší částečně dochovaná židovská čtvrť.

Ptýrov – moderní jezdecký areál, který nabízí kvalitní zázemí pro všechny milovníky koní i jejich čtyřnohé partnery současně s ubytováním i nabídkou dalších zájmových a relaxačních aktivit.

Bakov nad Jizerou – městečko významné proslulou výrobou orobincového zboží v 18. století. Tuto tradici připomíná muzeum umístěné v základní škole. Mezi kulturní památky Bakova se řadí pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje, jenž byl postaven již v roce 1384. Dnešní podobu však dostal až v 16. století.  Ve stejné době byla také zbudována kaple sv. Jakuba stojící na hřbitově, která byla v 18. století přestavěna v barokní kostel sv. Barbory. Oltář se sochami zhotovil kosmonoský sochař Josef Jelínek, jenž je také tvůrcem morového sloupu sv. Trojice se sousoším českých patronů na náměstí. U vstupu na hřbitov byla roku 1588 vystavěna renesanční hřbitovní brána, která náleží k nejstarším místním památkám. V roce 2011 zde bylo otevřeno soukromé muzeum mlynařství.

Kosmonosy – městečko ležící před prahem Mladé Boleslavi. Svoji zlatou éru zažily Kosmonosy na přelomu 17. a 18. století. Tehdy z nich rod Černínů učinil jednu ze svých nejdůležitějších venkovských rezidencí. Ve zmíněné době vznikly prakticky všechny významné kosmonoské památky.

Tou nejvýznamnější, opravdovou barokní perlou, je kosmonoská Loreta. Její dominantou je takzvaná Santa Casa, kopie domku Panny Marie s bohatou reliéfní výzdobou fasád. Reprezentativní barokní chrámovou stavbou je kostel Nalezení sv. Kříže s hodnotnými kvalitními plastikami ze soudobé místní dílny kamenické rodiny Jelínků. Ta zásobovala kvalitní sochařskou výzdobou většinu barokních kostelů v širším regionu. Pod kostelem stojí zámek. U této světské barokní stavby je možné obdivovat pouze zámecký park a muzeum.

Mladá Boleslav

Web:https://mapy.cz/s/gacasutafu

Vodní doprava

Řeka / úsek:
Jizera

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Pátek 25.11.den 5 / 9°Cnoc 0 / 4°C
 
přeháňky
Sobota 26.11.den 6 / 10°Cnoc 3 / 7°C
 
Neděle 27.11.den / °Cnoc / °C