Ves 4 km východně od Mladé Boleslavi, v jejím centru zaujme původně gotický kostel sv. Šimona a Judy. Ten získal dnešní podobu po novorenesanční přestavbě v 19. století. V sousedství kostela se nachází zvonice z poloviny 18. století se zděným přízemím a bedněným patrem.

Archeologické nálezy dokládají slovanské osídlení Plaz od 10. či 11. století. Pomístní název Pod tvrzí napovídá přítomnost pozdější středověké tvrze, která měla stávat na severní straně vsi. Zde byly při hloubení vodní nádrže objeveny zbytky roubené stavby, ke které vedla široká cesta, vysypaná oblázky. Podle polohy místa lze usuzovat na existenci tvrze vodní, tzn. s příkopem naplněným vodou. Plazská tvrz měla být sídlem Václava z Plaz – loupeživého vladyky, kterého pohnal před soud pan Vok z Rotštejna (soudní spor se týkal loupeže majetku). Mělo se tak stát roku 1322. Záznam z tohoto roku je důležitý i z jiného důvodu – je zároveň nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o Plazech.

Nejstarší písemná zmínka o kostelu se váže k roku 1394, kdy byl kostel farním. Za husitských válek se stal kališnickým, a způsob přijímání podobojím se zde udržel až do 18. století. V roce 1525 zakoupila Mladá Boleslav od Markvarta Fryčka z Daliměřic volenovické panství i s kostelem v Plazích; ten se tak dostal pod správu boleslavského děkanátu. Farním se stal znovu v roce 1878.

Během třicetileté války byl kostel výrazně poškozen. Zpráva z roku 1660 udává, že v této době byl pobořen, přišel i o zaklenutí a nemohl proto sloužit svému účelu. V roce 1731 bylo přistoupeno ke stavbě nové věže. Ta ovšem krátce po svém dokončení spadla, a její pád poničil i vlastní kostel.

Stavba nového kostela započala roku 1739 podle plánů boleslavského architekta Františka Bossi. Hlavní oltář a ústřední obraz sv. Šimona a Judy namaloval Josef Ruta, dřevořezby pocházejí z dílny boleslavského řezbáře Františka Práška. Celkové náklady na stavbu kostela překročily nemalou sumu 3 500 zlatých.

Kolem kostela byl založen hřbitov, obehnaný zdí. V severovýchodním rohu hřbitova byla vystavěna čtyřboká zvonice se dvěma zvony; třetí zvon byl umístěn v sanktusu.

V září válečného roku 1916 byly zrekvírovány dva z výše zmíněných zvonů a zvon z kapličky sv. Václava ve Valech. Všechny tři zvony byly po sejmutí přímo na místě rozbity kladivy a poté odvezeny. 

Plazy

Plazy 46, Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 333 793
E-mail:podatelna@plazy.cz
Web:www.plazy.cz

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

přeháňky nebo bouřky
Čtvrtek 18.8.den 31 / 35°Cnoc 16 / 20°C
 
bouřky
Pátek 19.8.den 23 / 27°Cnoc 15 / 19°C
 
Sobota 20.8.den / °Cnoc / °C