Obec s rozlohou okolo 5,4 km² se nachází asi 9 km východně od Mladé Boleslavi´směrem na Jičín. Díky svému dobrému silničnímu spojení s Mladou Boleslaví se stala sídlem poboček řady společností.

Historie obce

První písemný doklad o Sukoradech pochází poměrně až z pozdního období.
Na Sukoradech sídlil zemanský rod, který se podle tohoto místa i psal. Václav
ze Sukorad se připomíná v roce 1420 ve spojitosti s hradem Bezdězem, kde mohl být i jeho purkrabím. Znovu se připomíná v roce 1425, kdy se psal rovněž predikátem z Charvátců. Archeologické nálezy ze zdejšího tvrziště však dokládají její existenci už ve 14. století. V polovině 15. století byli držiteli této tvrze Lapačkové ze Sukorad, jmenovitě v roce 1468 Jindřich. Jeho potomek Jiří již sídlil na tvrzi v blízkém Březně.
Na druhé sukoradské tvrzi v roce 1457 sídlil Jan Lapačka ze Sukorad, který ji koupil od Kateřiny z Kosořic. Připojením k Březnu ztratila tato tvrz význam a zanikla.
Roku 1541 jeden díl vsi patřil k sousedním Matrovicím.V roce 1543 jsou zde uváděny dvě pusté tvrze. Jako příslušenství skašovské tvrze se ves připomíná v roce 1660, potom připadla k březenskému panství.
Ze starší tvrze je do dnešní doby zachováno viditelné tvrziště na levém břehu Klenice východně od kraje obce. V blízkosti mostu ke Dlouhé Lhotě se nachází výrazný pahorek, obklopený podkovovitým příkopem a venkovním valem. Nalezený archeologický materiál z prostoru této tvrze lze datovat přibližně do 14. a 15. století.
Druhá, patrně mladší tvrz je v dnešní době již zcela zaniklá. Stávala ve střední části vsi, východně od obnovené vodoteče, vedoucí od severu k jihu do Klenice. Východně od vodoteče a na jižní straně přetínající silnice je novostavba čp. 4, zaujímající místo dnes zbořeného dvora. Jeho menší díl zasahoval do prostoru východnějšího stavení čp. 63 a do prostoru zahrad na jih. Tvrz, podle místního podání srub, stávala na jižní straně dvora. K jeho opevnění mohl náležet dnešní rybníček na toku vodoteče.

(text z oficiálních stránek obce)

V roce 1877 byla zřízena škola v Sukoradech, která sloužila do roku 1966.
Sdružení dobrovolných hasičů bylo založeno roku 1891 jako hasičský sbor. Již v roce 1890 byla zakoupena hasičská stříkačka. Členové SDH se zúčastňují okresních soutěží. Každoročně pořádají soutěž nazvanou "Sukoradský pohár". Obec baráčníků byla založena roku 1990. V roce 2010 se díky dotacím z fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje dočkala opravy Socha sv. Václava na návsi. V létě téhož roku obec postihly povodně.

Kovárna

V severovýchodním okraji návsi se nachází přízemní zděná kovárna čp. 9 z první poloviny 19. století, okapově orientovaná k silnici. Kryje ji sedlová střecha, na obou stranách ukončená hladce omítnutými zděnými trojúhelníkovými štíty. Objekt má tříprostorový půdorys tvořený podsíní, vlastní kovárnou a kolnou. Podsíň tvoří dvě pole valeně klenutého podloubí ve štítovém průčelí okapovém. Objekt je typickým představitelem architektonicky jednoduché vesnické klasicistní kovárny.

(Čerpáno z knihy Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Neděle 27.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pondělí 28.11.den 3 / 7°Cnoc 0 / 4°C
 
oblačno až zataženo
Úterý 29.11.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C