Kostel Nanebevzetí Panny Marie Tismice

Pozoruhodný románský kostel bazilikálního typu z poloviny 12. století, který se dodnes dochoval v téměř původním stavu. Ve 2. polovině 15. stoletíí došlo k destrukci celé jižní stěny, která byla následně od základu znovu vystavěna a to s použitím nových i původních kamenů tak, aby byl zachován původní ráz románské stavby; jedná se o pozoruhodný příklad citlivého přístupu ke staré stavbě. Do této nově vystavěné stěny byl současně vložen boční gotický portál se znakem (viz dále). Po roce 1700 bylo vystavěno točité schodiště na kruchtu, nově byla zaklenuta hlavní loď a byl osazen nový vstupní portál v západním průčelí. Stavební vývoj kostela byl ukončen poměrně zásadní přestavbou v letech 1767–75 z popudu kněžny Marie Terezie Savojské, provedenou zednickým mistrem Janem Smutným a stavitelem Václavem Janem Budilem. Za této přestavby proběhla výstavba sakristie, dostavba jižní věže o jedno patro, převěšení zvonů, stavba kruchty, úprava oken a klenby s freskami a stavba venkovních ambitů. V roce 1755 pak proběhla dílčí úprava hlavního oltáře, zrušení skleněné vitríny a věnce kolem sochy madonky, doplnění andělských hlaviček a nového schodiště před oltářem. Ambity byly v roce 1829 odstraněny Františkem Dražilem z Kostelce nad Černými lesy, což je doloženo nápisem na severním opěráku kostela, dnes pouze částečně čitelný: CHRAM [—] KOSTELCE [—] TA[—] BAU[—] AL[—]AV DNE 6. MAJE 1829. V letech 2009–11 proběhla generální oprava kostela z Programu rozvoje venkova ČR, slavnostně ukončená bohoslužbou 6. března 2011, celebrovaná generálním vikářem Michaelem Slavíkem. V letech 2016-17 byly restaurovány barokní fresky na stropě lodi kostela.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu.

Pravidelné každoroční poutě:

Prvosobotní poutě - každou 1. sobotu v měsíci od 10 hodin.

Mše svaté:

Každou 3. neděli v měsíci od 8 hodin. 

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Středa 10.8.den 24 / 28°Cnoc 9 / 13°C
 
polojasno až zataženo
Čtvrtek 11.8.den 25 / 29°Cnoc 11 / 15°C
 
polojasno až zataženo
Pátek 12.8.den 24 / 28°Cnoc 11 / 15°C