Naučná stezka Vrančická dráha

Naučná stezka Vrančická dráha vznikla z iniciativy komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro oblast Podbrdska 2014-2020.

Středočeská obec Vrančice se nachází asi 9 km jižně od Příbrami. Záměrem k otevření místní krátké Naučné stezky Vrančická dráha(1,2 km) byla snaha vytvořit rekreačně-vzdělávací areál nejen pro obyvatele Vrančic a okolí, ale i pro návštěvníky této části Příbramska. Kromě Vrančic se na stezku můžete vydat také z Milína a Ostrova.

Hlavním tématem naučné stezky je příroda regionu. Pěší procházkou po naučném okruhu trasy se návštěvníci seznámí se způsoby uchovávání a ochrany rozmanitých typů biotopů, které v oblasti podporují ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a zároveň uchovávají podmínky pro přirozenou funkci krajiny. 

Pěší okruh má odpočivadla s informačními naučnými prvky o přírodě a krajině okolí obce, zastavení je celkem 6 : 1.Zastřešené posezení se stolem a info panel - Představení projektu Vrančických draha   -   2.Info panel - Přírodě blízký les   -   3.Lavička a interaktivní výukový panel - pexeso zvířata Stanoviště   -   4. Zastřešené posezení se stolem a info panel - Voda v krajině - tůně   -   5.Info panel - Vrančická draha - pastva   -   6. Info panel - Ptáci Vrančických drah.

Název dráha byl zvolen proto, že trasa vede okruhem po linii bývalé obecní dráhy kde započala obnova původních biotopů rostoucích v oblastech mokřadních luk a pastvin, vodních biotopů, přirozených lesů a původní zeleně. Dráha byla dlouho téměř skryta lidskému zraku v lese kde postupně zarůstala. Po částečném vykácení dřevin vznikl pastevní les s mokrými loukami a tůněmi. V těchto mokřadech se dnes hojně vyskytují žáby, čolci, různé druhy vodních brouků a velkých vodních vážek. Na vykácených lokalitách s dostatkem světla poletují hejna motýlů jako jsou babočky, bělopásci nebo ostruháčci. Pro milovníky přírody a jejích drobných živočichů je  Vrančická dráha příjemnou, nenáročnou a poučnou procházkou. 

Příbram

Vrančice

Telefon:+420 725 021 794
E-mail:vrancice@volny.cz
Web:www.vrancice.cz

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno až zataženo
Úterý 22.11.den 2 / 6°Cnoc -3 / 1°C
 
oblačno až zataženo
Středa 23.11.den 3 / 7°Cnoc 0 / 4°C
 
přeháňky
Čtvrtek 24.11.den 5 / 9°Cnoc -1 / 3°C