Naučná stezka Vrančická dráha

Naučná stezka Vrančická dráha vznikla z iniciativy komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro oblast Podbrdska 2014-2020.

Středočeská obec Vrančice se nachází asi 9 km jižně od Příbrami. Záměrem k otevření místní krátké Naučné stezky Vrančická dráha(1,2 km) byla snaha vytvořit rekreačně-vzdělávací areál nejen pro obyvatele Vrančic a okolí, ale i pro návštěvníky této části Příbramska. Kromě Vrančic se na stezku můžete vydat také z Milína a Ostrova.

Hlavním tématem naučné stezky je příroda regionu. Pěší procházkou po naučném okruhu trasy se návštěvníci seznámí se způsoby uchovávání a ochrany rozmanitých typů biotopů, které v oblasti podporují ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a zároveň uchovávají podmínky pro přirozenou funkci krajiny. 

Pěší okruh má odpočivadla s informačními naučnými prvky o přírodě a krajině okolí obce, zastavení je celkem 6 : 1.Zastřešené posezení se stolem a info panel - Představení projektu Vrančických draha   -   2.Info panel - Přírodě blízký les   -   3.Lavička a interaktivní výukový panel - pexeso zvířata Stanoviště   -   4. Zastřešené posezení se stolem a info panel - Voda v krajině - tůně   -   5.Info panel - Vrančická draha - pastva   -   6. Info panel - Ptáci Vrančických drah.

Název dráha byl zvolen proto, že trasa vede okruhem po linii bývalé obecní dráhy kde započala obnova původních biotopů rostoucích v oblastech mokřadních luk a pastvin, vodních biotopů, přirozených lesů a původní zeleně. Dráha byla dlouho téměř skryta lidskému zraku v lese kde postupně zarůstala. Po částečném vykácení dřevin vznikl pastevní les s mokrými loukami a tůněmi. V těchto mokřadech se dnes hojně vyskytují žáby, čolci, různé druhy vodních brouků a velkých vodních vážek. Na vykácených lokalitách s dostatkem světla poletují hejna motýlů jako jsou babočky, bělopásci nebo ostruháčci. Pro milovníky přírody a jejích drobných živočichů je  Vrančická dráha příjemnou, nenáročnou a poučnou procházkou. 

Příbram

Vrančice

Telefon:+420 725 021 794
E-mail:vrancice@volny.cz
Web:www.vrancice.cz

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

přeháňky
Úterý 17.5.den 19 / 23°Cnoc 13 / 17°C
 
plojasno až skoro jasno
Středa 18.5.den 21 / 25°Cnoc 10 / 14°C
 
polojasno až zataženo
Čtvrtek 19.5.den 25 / 29°Cnoc 6 / 10°C