Bylany - výlet do historie a návštěva léčivé studánky sv. Vojtěcha

Bylany, součást dnešní obce Miskovice, leží v údolí potoka Bylanka ve Středočeském kraji asi 3 km jihozápadně od Kutné Hory.

Obec je známá jako významná archeologická lokalita a místo kde se nachází léčivá studánka sv. Vojtěcha. 

V Bylanech probíhal v rozmezí let 1953 až 2004 postupný archeologický průzkum, který odhalil rozsáhlé neolitické osídlení a ranně středověké hradiště Cimburk. Místní neolitické sídliště je jednou z klíčových lokalit české prehistorické archeologie. Zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem byla celá oblast již stabilně osídlena neolitickým lidem. Vznikla hustá síť prvních zemědělských osad na našem území. Archeologové tu na ploše téměř 120 ha odkryli rozsáhlý sídelní areál. Bylo objeveno 134 půdorysů dlouhých kůlových domů a přibližně 1300 dalších objektů jako jsou stavební, odpadní a zásobovací jámy nebo pece. Kromě jiných artefaktů byly nalezeny střepy z keramických nádob, opracované kameny, kosti a pohřebiště. Zajímavostí lokality je velký kruhový útvar, tzv. rondel. Rondely zpravidla plnily funkci shromaždiště a kultovního místa. Život prvních neolitických zemědělců byl založen na pěstování pšenice, ječmene, hrachu, čočky a prosa. Z domácích zvířat se našly kosti ovcí, koz a prasat. 

Období středověku symbolizuje hradiště pojmenované podle bývalého mlýna Cimburk. Vzniklo na místě původního osídlení lidu kultury s nálevkovitými poháry. Z doby bronzové a halštatské pochází první velké opevnění ostrožny. Poslední opevnění pochází z tzv. doby hradištní(7.- 13.století), ze které byly objeveny pozůstatky dvoudílného hradiště. Administrativně spadal Cimburk do kolínsko-kouřimského regionu. Nepatřil tedy mezi velká přemyslovská správní a hospodářská centra, byl pravděpodobně  jen občasným sídlištěm a útočištěm.

 Pokud si chcete udělat ještě jeden krátký a zajímavý výlet do okolí pak si zajděte k léčivé studánce sv. Vojtěcha, kterou najdete v poli u křižovatky Přítoky – Markovičky. Zázračný pramen vyvěrá z vnitřního prostoru kapličky, která nad ním byla postavena i s barokní sochou sv. Vojtěcha. Voda studánky je součástí vydatného pramene z území mezi mezi Bylany a Přítoky. Ve středověku tento pramen za pomoci viaduktu zásoboval Kutnou Horu pitnou vodou.

Miskovice

Býlany(Miskovice)

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Středa 10.8.den 24 / 28°Cnoc 9 / 13°C
 
polojasno až zataženo
Čtvrtek 11.8.den 24 / 28°Cnoc 10 / 14°C
 
polojasno až zataženo
Pátek 12.8.den 23 / 27°Cnoc 10 / 14°C