Cyklovýlet z Mnichovic do Českého Brodu

Český Brod kdysi vznikl z popudu pražského biskupa jako trhová osada na významné kupecké stezce, a tak se mu říkalo Biskupský. Později začali místní používat současný název, aby se odlišili od Brodu Německého, dnešního Havlíčkova. V 15. století se po povýšení města na královské začalo s budováním opevnění. Dobře dochované zbytky středověkých hradeb z červeného pískovce, bašty a předpolí Kouřimské brány uvidíte v jihovýchodní části města. Historické jádro se nachází kolem náměstí Arnošta z Pardubic. Tomu vévodí secesní pomník husitského vojevůdce Prokopa Holého před noblesní novorenesanční radnicí z konce 19. století. Stojí zde i původně románský a později zbarokizovaný kostel sv. Gotharda se samostatnou zvonicí. Centrum si můžete prohlédnout doslova také zezdola, při návštěvě podzemních chodeb, které kdysi sloužily jako sklady nebo úkryt.

Výlet začíná v Mnichovicích, odkud vás proti proudu Struhařovského potoka povede značení cyklotrasy č. 0022. Souběžně je značena také naučná stezka Krásné vyhlídky, což napovídá charakter úvodního úseku cesty. Vystoupáte do Klokočné a na rozcestí U Hole odbočíte s cyklotrasou č. 0024 doprava. Objedete Hliněný rybník ve Struhařově a postupně se budete nořit do hlubokých Voděradských bučin. Nejrozsáhlejší bukový les v kraji je chráněný jako národní přírodní rezervace. V ojedinělém území kyselých a květnatých bučin žije bohatá fauna včetně čápů, volavek nebo jezevců. Z lesní cesty se později přesunete na úzkou asfaltovou silničku a nakonec sjedete asi o sto výškových metrů do Jevan.

U zdejšího rybníka se v horkém letním dni rádi zastavíte. Podél celé jeho délky je dobrá možnost koupání, najdete tady travnaté pláže a písčité vstupy do vody. Od rozcestí Jevany – bývalý hotel sledujte modrou turistickou značku, která míří znovu do lesa. Přijdete na malebné místo, kde barokní kostelík se hřbitůvkem připomíná zaniklou středověkou osadu Aldašín. Ta byla vypálena za třicetileté války a pustnoucí kostelík byl znovu dostavěn až skoro sto let poté.

Cyklotrasa č. 0085 vám ukáže cestu do Kostelce nad Černými lesy. Za pozornost stojí zámek, který si v jižním křídle zachoval renesanční arkády. Dnes objekt využívá lesnická a dřevařská fakulta. Pořádně ale můžete prozkoumat Muzeum hrnčířství na náměstí a kousek za zámkem muzeum v obnoveném pivovaru, jehož návštěvu lze doprovodit ochutnávkou místního piva.

Cyklotrasa č. 0088 směřuje severně do Přehvozdí a Tuchorazi. Krátká odbočka vás přivede k pozůstatku gotické tvrze, která byla zbořena v 18. století. Dochovala se jen 20 metrů vysoká majestátní vstupní věž s mansardovou střechou a obytnou síní s hvězdicovou klenbou. V Českém Brodě si ještě připomeňte odkaz dvou slavných architektů, zdejších rodáků, kteří také odpočívají na místním hřbitově. Jan Koula navrhl sokolovnu v Tyršově ulici (1884) a Antonín Balšánek budovu Podlipanského muzea v Žitomířské ulici (1927–1928).


Český Brod

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

přeháňky nebo bouřky
Čtvrtek 18.8.den 31 / 35°Cnoc 16 / 20°C
 
bouřky
Pátek 19.8.den 23 / 27°Cnoc 15 / 19°C
 
Sobota 20.8.den / °Cnoc / °C