Zřícenina hradu Zlenice

Zřícenina hradu Zlenice nad soutokem potoka Mnichovky s řekou Sázavou je na seznamu kulturních památek České republiky.

Hrad  Zlenice vznikl jako šlechtické sídlo v poslední třetině 13.století. První písemná zmínka o hradu je z roku 1318 v souvislosti se jménem Oldřicha ze Zlenic. Dalšími historicky doloženými majiteli hradu byli Jan ze Šternberka řečený ze Zlenic a  bratři Štěpán a Ješek z Tetína.

Ve 14.století se Zlenice staly součástí královského majetku a roku 1377 je císař Karel IV. dal Ondřeji staršímu z Dubé, nejvyššímu sudímu Království Českého, který byl také autorem právnického spisu Práva zemská česká.  

V průběhu 14.-15.století se na hradě střídali různí majitelé. V roce 1465 hrad vyhořel a pak již zůstal opuštěn. 

Původní gotický hrad byl vystaven na ostrožně nad pravým břehem řeky Sázavy obtékané Mnichovickým potokem. Vstup do něj vedl přes předsunutý zemní val a přes čelní příkop po padacím mostě branou do parkánu, který ve svahu opevňoval předhradí i vnitřní část hradního sídla. Pak se procházelo čtverhrannou branou do vlastního předhradí. 

Do jádra hradu se vstupovalo po mostě přes druhý příkop věžovitou branou s padacím mostem kolébkové konstrukce a vlčí jámou. Další brána mezi věžovitým palácem  a čelem severozápadního křídla umožňovala vstup úzkým dvorkem na nádvoří jádra. Brána stávala vysoko nad terénem a byla pravděpodobně přístupná po dřevěné rampě.

Jádro stavby tvořil věžovitý palác, jehož zbytky jsou dodnes dominantním prvkem zříceniny. Podrobný průzkum odhalil půdorys o rozměrech přibližně 8×16 m a vstup do přízemí v jihovýchodním rohu nádvoří. Ve druhém patře byla klenutá místnost s oknem. Do nejvyššího patra byla vestavěna roubená komora.

Nádvoří bylo rozděleno příčnou hradbou s branou, jejíž obrys se zachoval na stěně paláce. V obvodové hradbě za východním palácem byl nad mohutným zadním příkopem  oblý klín. Hradbu zřejmě ještě podpíral pilíř od něhož vedl můstek k prevetu (středověký záchod). Mezi vnější a vnitřní hradbou na jihovýchodní straně stávala kdysi i okrouhlá věž, dnes již zaniklá. Podle některých výzkumů nesou vnější hradby i známky násilného dobývání, v písemných záznamech se však zmínka o dobývání Zlenic nezachovala.

Je známo, že romantická zřícenina hradu posloužila jako umělecký motiv rodákovi z Hrusic malíři Josefu Ladovi, Karlu Liebscherovi nebo Karlu Hynku Máchovi a v roce 1941 o napsal Radovan Šimáček román "Zločin na Zlenicích hradě" jehož děj se na právě Zlenicích odehrává 

Dnešním provozovatelem kulturní památky je Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice.


Lštění

Hrad Zlenice, Zlenice, 257 22

E-mail:info@zlenice.cz
Web:www.zlenice.cz

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Středa 10.8.den 24 / 28°Cnoc 9 / 13°C
 
polojasno až zataženo
Čtvrtek 11.8.den 25 / 29°Cnoc 11 / 15°C
 
oblačno
Pátek 12.8.den 24 / 28°Cnoc 11 / 15°C