Kladno, největší středočeské město s přibližně 70 tisíci obyvatel, se nachází 30km severozápadně od hlavního města Prahy. V minulosti proslulo jako centrum těžby černého uhlí a výchovou špičkových českých hokejistů.

Město Kladno se dnes rozkládá na místě původní ranně středověké zemědělské osady.Historicky první zápis o existenci osady pochází z první poloviny 14. století, nejznámějším majitelem byl po několik století rytířský rod Kladenských z Kladna, který  tady a v okolí vlastnil tři tvrze - Horní tvrz(dnes  tam stojí budova hlavní pošty), Dolní tvrz( současný zámek) a Vlaškovu (na Ostrovci u Rozdělova). Po další století za různých majitelů docházelo k postupnému rozvoji lokality a nárůstu osídlení. V roce 1620 v předvečer bitvy na Bílé hoře bylo  Kladno vypleněno polskými kozáky v císařských službách.

V 19. století po objevení zásob černého uhlí se osada začala rychle měnit v rozvíjející se těžařské a průmyslové centrum. V roce 1830 byla na Kladně uvedena do provozu koněspřežná železnice. Pracovní příležitosti přilákaly do města nové obyvatele a město zažívalo obrovský populační přírůstek. Výsledkem je dnešní upravené moderní město, třinácté největší v České republice.

K památkám města patří hlavně Kladenský zámek, v jeho sousedství se nachází Sládečkovo vlastivědné muzeum a na hradě zámku je známé medvědárium s medvědicemi Míšou a Martou.

Současné Kladno nabízí i široké možnosti ke sportovnímu vyžití, mimo jiné je proslulé výchovou české hokejové elity.

V horkých letních dnech se nabízí místní Aquapark, koupaliště Bažantnice, koupaliště u Sletiště nebo vodní park Čabárna s okrasnými jezírky, rybami a vodními rostlinami.

Z městských muzeí jsou nejznámější Muzeum historické dopravní techniky a Muzeum věžáků, což je  dům z padesátých let minulého století, který se dá projít od sklepa  po střechu s prohlídkou krytu civilní obrany, ukázkového bytu a střešní terasy s výhledem.

V okolí Kladna se dají podnikat různé výlety jak pěší tak cyklistické. Milovníky staré těžební techniky nadchne hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. Skanzen tvoří rozsálá expozice věnovaná těžbě uhlí. Vystaveny jsou tady modely důlních děl, svítidel, ukázky mineralogických nálezů a přístroje pro měřící a záchranářskou techniku.

 Z přírodních zajímavostí je možné navštívit park "Povodí Kačáku" , přírodní památku Kalspot nebo se jen projít kolem Hrázského rybníka.

Přírodní park Potok Kačák  se svým okolím je díky dochovaným přírodním a krajinným hodnotám domovem pro řadu vzácných živočichů a chráněných rostlin a prochází jím řada turistických tras. Na okraji parku je štola sv.Vojtěcha, důlní šachta Chrustěnice a stojí tady památná  Svárovská Lípa.

Přírodní památka Kalspot se nachází na jihovýchodním okraji obce Kamenné Žehrovice a jejím územím prochází naučná trasa Drvotova stezka. Hlavním důvodem ke zřízení přírodní památky byl výskyt  obojživelníků, především kuňky obecné, skokana zeleného a hnědého, ropuchy zelené  a čolka horského v místních hojných mokřadlech.

Hrázský rybník v Doksech  u Kladna nebo Libušínské jezírko u obce Libušín jsou přirozené vodní nádrže kolem kterých je příjemná procházka a v létě se tady dá koupat.

Z historických památek leží nedaleko od Kladna oppidum Stradonice, které bylo Kelty osídleno již v polovině 2. století před naším letopočtem. Vrchol bývalého hradiště se nachází mezi obcemi Nižbor a Stradonice. V Nižboru je možnost navštívit i místní proslulou rodinnou sklárnu Rückl.

Další význačnou kulturní památkou v kraji je slovanské hradiště z 11.století Libušín, poblíž stejnojmenného města 5 km severozápadně od Kladna. Pověst o Libušíně praví, že právě odtud věštila  kněžna Libuše slávu Prahy. První osídlení je archeologicky dokázáno již v 9. století, z 10.-11. století z období přemyslovskéhose nalezly  střepy staré slovanské keramiky. Hradiště se rozkládá na ploše 12 ha. O jeho vojenském významu v dobách našich předků nemůže být pochyb.

Zhruba 15km severovýchodně od Kladna se tyčí zřícenina hradu Okoř kde se v letních měsících pořádají různé kulturně zábavné akce jako například koncerty pod širým nebem.

Ve vzdálenosti 30m od Kladna leží Roztoky u Prahy s renesančním zámkem  na místě původní gotické vodní tvrzi.

Mezi Kladnem a pravdou se nachází národní monument Lidický památník, pietní místo k uctění památky obyvatel Lidic vyvražděných německými nacisty v době heydrichiády.

Pro rodiny s dětmi leží ve vzdálenosti 9,2 km jižním směrem od města areál Botanika Bezděkov - multifunkční komplex s bohatým sportovním zázemím, jež je zasazen již do prostředí křivoklátských lesů.

Oslí farma Svárov potěší děti, které mají rády zvířátka. Nabízí jim výlety s oslíky do krásné krajiny přírodního parku Povodí Kačáku. Farma se nalézá ve Svárově u Unhoště.

Blízko Buštěhradu je od roku 2009 otevřena malá zoologická zahrada ZOOpark Zájezd. Chovají tady přes 40 druhů exotických a domácích zvířat.

Kladno

T.G.Masaryka 499, Kladno, 272 01

Telefon:+420 312 604 540
GSM:+420 312 604 543
E-mail:infocentrum@mestokladno.cz
Web:www.kladno.cz

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Čtvrtek 1.12.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C