Dějiny městyse Vysoký Chlumec jsou úzce spjaty se stejnojmenným hradem a se šlechtickým rodem Lobkowiczů. Jejich chlumecké panství patřilo po určitou dobu nejen k největším v kraji, ale řadilo se i mezi nejvýznamnější v celých Čechách. Svoji slávu ztratilo především po zrušení roboty v roce 1848.
Současný název obce, tedy Vysoký Chlumec, pochází až z poloviny 19. století, jelikož bylo nutné odlišit od sebe několik Chlumců vyskytujících se na našem území. První písemná zmínka pochází z roku 1235, kdy zde pravděpodobně stávalo menší panské obydlí. Dominantou obce je gotický a později renesančně upravený hrad, jenž byl postaven před rokem 1382. Nejen pro sídlo, ale také pro celé panství bylo rozhodující, kdo byl jejich vlastníkem. Proto se stal příchod starobylého šlechtického rodu Lobkowiczů tak důležitým mezníkem v historii celé lokality.
 
Hrad v roce 1474 koupila Anna Švihovská, vdova po Janu Popelu z Lobkowicz. O rozkvět panství se zasloužil především Zdeněk Vojtěch z Lobkowicz, nejvyšší kancléř Království českého, který se v roce 1603 oženil s Polyxenou z Pernštejna, čímž se majetek rodu značně rozšířil a chlumecké panství se zařadilo mezi největší v Čechách. Jelikož se zde ale rodina moc často nezdržovala, budova začala chátrat a po vzniku Československa a následném zrušení šlechtických titulů zůstal hrad téměř opuštěn.
 
V období protektorátu zabavili majetek Lobkowiczů nacisté a poté, v roce 1948, byl opět vyvlastněn a hrad tak přešel do područí státu. Svým právoplatným majitelům byl navrácen v roce 1992 a od nich ho v 90. letech koupil Riprand Graf von und zu Arco-Zinneberg.

Zajímavost

Podle lidové pověsti se na volbě umístění hradu podílely pekelné mocnosti. Práce na velkolepém díle byla původně započata na Skuhrovském vrchu, ale čerti odtud každou noc odnášeli vše, co stavitelé přes den vytvořili. Lidé pekelníkům dlouho vzdorovat nevydrželi, podřídili se jejich vůli a hrad byl nakonec postaven tam, kde ho peklo chtělo mít, tedy na vrchu Chlumci.

Související informace

Okolo Vysokého Chlumce na kole

Zvlněnou krajinou jižně od Sedlčan se prolíná okružní trasa, na které se budete neustále setkávat s dominantou celého Sedlčanska – vysokochlumeckým hradem. Budete překvapeni, že vás doslova „nespustí z očí“ a co chvíli se vám objeví na obzoru.

Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem jednadvacet staveb, z nichž pět je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice. Ve výstavním prostoru uvnitř domu z Obděnic jsou instalovány sezonní tematické panelové výstavy doplněné předměty ze sbírkového fondu muzea, z nichž zaujme především profilovaný dřevěný sloupek z roubené hospodářské stavby z Mezihoří u Petrovic a část nářadí bednářské dílny získané ze Sestrouně.

Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem jednadvacet staveb, z nichž pět je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice. Ve výstavním prostoru uvnitř domu z Obděnic jsou instalovány sezonní tematické panelové výstavy doplněné předměty ze sbírkového fondu muzea, z nichž zaujme především profilovaný dřevěný sloupek z roubené hospodářské stavby z Mezihoří u Petrovic a část nářadí bednářské dílny získané ze Sestrouně.
Vysoký Chlumec

Vysoký Chlumec

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

mlha
Úterý 29.11.den 3 / 7°Cnoc -1 / 3°C
 
oblačno až zataženo
Středa 30.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Čtvrtek 1.12.den 2 / 6°Cnoc -1 / 3°C