Chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory má ve svém výčtu mimořádností hned několik položek: od roku 1995 je zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, patří mezi nejstarší stavby katedrálního typu ve střední Evropě a byla také největší sakrální stavbou na území Čech a Moravy. Tím ale důvody, proč ji navštívit, zdaleka vyčerpány nejsou…
Sedlecká katedrála sloužila jako konventní sídlo nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách založeného v roce 1142. Díky ekonomické prosperitě kláštera tohoto řádu, který profitoval z dolování stříbra na svých pozemcích, byla mezi lety 1290–1320 zbudována stavba, jež spolu se sedleckou kostnicí tvoří ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Architektonická inspirace byla načerpána za hranicemi – byly zkombinovány prvky severofrancouzské gotické katedrální architektury s prvky německými, čímž bylo docíleno zvýraznění výšky a zároveň subtilnosti stavby. Původní půdorys kopíroval tvar latinského kříže, ale tato podoba chrámu se nedochovala, jelikož byl v roce 1421 vypleněn a vypálen husitskými vojsky.
 
K obnově chrámu došlo až na přelomu 17. a 18. století. Jeho rekonstrukce se nejdříve ujal architekt Pavel Ignác Bayer, jemuž je přičítána koncepce pětilodního uspořádání. Po něm převzal architektonické žezlo proslulý Jan Blažej Santini-Aichel, známý svým specifickým stylem zvaným barokní gotika. I zde své jedinečné ideje realizoval, například v podobě řešení hlavního průčelí a úpravy chrámového vnitřku s klenbou v hlavní lodi. V roce 1784 byl však sedlecký klášter na příkaz císaře Josefa II. zrušen, jeho majetek byl vydražen, z chrámu se stalo skladiště mouky a v budovách kláštera byla zřízena tabáková továrna. Katedrála byla k církevnímu užívání navrácena až v roce 1806.

Zajímavost

Nyní katedrálu spravuje Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec a její zdi střeží jeden z nevzácnějších církevních klenotů střední Evropy – originál sedlecké monstrance (ozdobná prosklená schránka náležející k svatým předmětů), který je považován za nejstarší dochovanou gotickou monstranci na světě.
Kutná Hora

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Čtvrtek 1.12.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C