Zřícenina hradu Džbán

Džbán (někdy též Čbán nebo nesprávně Držemberk) je zřícenina hradu v přírodním parku Džbán v okrese Rakovník. Nachází se 600 m jihovýchodně od železniční stanice Mutějovice na ostrohu nad soutěskou Ve Vratech v nadmořské výšce 500 metrů. Zachoval se zejména mohutný příkop a drobné zbytky zdí. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka.

Na ploché ostrožně v místech pozdějšího hradu bývalo halštatské pravěké hradiště, za jehož pozůstatek jsou považovány zbytky valu a příkopu, které obloukovitě přepažovaly ostrožnu asi 150 metrů před středověkým hradem. Archeologické nálezy však pocházejí také z neolitu a raného středověku. Ačkoliv byl hrad velký a výrazný, nedochovaly se o něm ani jeho staviteli písemné zmínky. Archeologické výzkumy vznik hradu datují do první poloviny 13. století. Jeho zakladatelem tedy byl s přihlédnutím k velikosti hradu, která byla nad možnosti tehdejší šlechty, král Václav I. nebo jeho otec Přemysl Otakar I. Byl nejsevernějším hradem přemyslovského loveckého hvozdu. Pravděpodobně byl opuštěn již koncem 13. století. Archeologické výzkumy nasvědčují, že hrad mohl být opuštěn po požáru (byla nalezena vrstva popela) nebo kvůli narušení geologického podloží výstavbou hlubokých hradních příkopů.


Rakovník

Mutějovice

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Pátek 9.12.den -1 / 3°Cnoc -6 / -2°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 10.12.den -1 / 3°Cnoc -3 / 1°C
 
sněžení
Neděle 11.12.den -3 / 1°Cnoc -4 / 0°C