Tvrz Vyšehořovice

Mohutná zřícenina gotické tvrze, založené vladyky z Vyšehořovic v polovině 14. století se nachází mezi Čelákovicemi a Úvaly. Dnes se z tvrze dochovaly mohutné zříceniny, gotická věž zcela zanikla, z ostatních objektů stojí zdi někdy až do původní výše.

Již v druhé polovině 13. století stávala na severní straně návsi ve Vyšehořovicích raně gotická tvrz s vysokou hranolovou věží a dvorem. Později přibývaly další paláce. Z gotické doby se dochoval unikátní prvek - kamenná deska s erbem rodu Rožmitálů. Dnes již není součástí tvrze, ale je uložen na obecním úřadě. Ve 14. století patřila tvrz místním vladykům, kteří měli v erbu dubovou větev. Před rokem 1410 získal větší část panství bohatý staroměstský měšťan Zikmund Rokycanský, který starou tvrz nákladně přestavěl.

Do nového sídla se vcházelo přes padací most hrotitým vjezdem nebo brankou pro pěší. Po pravé straně průjezdu se nacházely dvě místnosti s valenou klenbou. Další obytné části byly v prvním patře. Jádro tvrze, severně od staré věže, stávalo kolmo k ohradní zdi. Další stavební změny a opravy tvrze se uskutečnily koncem 16. století. Ohradní zeď byla zvýšena, gotický vjezd zazděn a nahrazen portálem na východní straně. Přestože byla vyšehořovická tvrz obyvatelná ještě v druhé polovině 17. století, vrchnost ji využívala je pro chov drůbeže a jako sýpku. V polovině 19. století stavba velice zchátrala a změnila se ve zříceninu. V restituci získala tvrz nová majitelka Libuše Linhartová a ta se snaží s pomocí sdružení Přátelé vyšehořovické tvrze vrátit tvrzi její původní vzhled.

Při návštěvě Vyšehořovic stojí za zhlédnutí také romantická zřícenina románsko-gotického kostela sv. Martina a nápadná věž někdejší renesanční zvonice se zbytky původní výzdoby.
 
K tvrzi se váže také místní pověst "O loupeživém rytíři Vyšehořovi". Což byla skutečná postava zdejšího majitele tvrze z počátku 16. století - Jaroše z Vyšehořovic. Ten získával informace o plánovaných cestách pražských bohatých kupců se svým zbožím skrze zdejší kraj, a společně s dalšími se podílel na jejich okrádání a loupežných přepadení. Pražští měšťané Jaroše později lapili a popravili. Pro místní je dodnes téměř romantickým hrdinou.

Vyšehořovice

Tvrz, Vyšehořovice, 250 87

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Čtvrtek 1.12.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C