Státní památky ve Středočeském kraji úspěšně zahájily sezonu 2019

Státní památky ve Středočeském kraji ve správě Národního památkového ústavu otevřely své brány v sobotu 30. března a zájem byl i díky krásnému počasí velký. Loňská sezona přivedla do památkových objektů středních Čech přes 843 tisíc osob, přičemž největší pozornost si získal hrad Karlštejn, následovaný zámkem Konopiště a hradem Křivoklát. Vybrané památky se v průběhu roku zapojí do řady společných akcí, jako jsou Mezinárodní den památek, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Hradozámecká noc nebo Dny evropského dědictví.

V roce 2019 otevře správa zámku Konopiště novou večerní trasu věnovanou třem slavným Rudolfům z rodu habsburského u příležitosti 130. výročí tragédie v Mayerlingu – sebevraždy rakouského korunního prince a následníka trůnu Rudolfa. Zároveň připomeneme Rudolfa I., který sehrál roli v událostech, jež daly vzniknout Konopišti. Současně i Rudolfa II., který je znám především pro své umělecké sbírky nedozírné hodnoty nebo jako příznivec alchymie. Trasa je zčásti tvořena místnostmi, kam se běžně nechodí. Současně budou vystaveny dosud neprezentované předměty z depozitářů zámku Konopiště.

Národní památkový ústav v minulém roce započal projektovou přípravou na hradě Karlštejn několikaletý projekt obnovy prostor v Císařském paláci a vybudování moderního návštěvnického centra v prostorách Purkrabství. Až do září tohoto roku nepředpokládá správa hradu jakékoli omezení návštěvnického provozu ani prohlídkových tras, neboť projekt je nyní ve fázi soutěže na zhotovitele stavby. Správa hradu připravila na červenec a srpen večerní putování hradem, která budou procházet soukromými a reprezentačními prostorami císaře Karla IV. Tradiční Karlštejnské vinobraní – slavnost vína za přítomnosti císaře a krále Karla IV. a jeho dvora – je naplánováno na 28.–29. září.

Na konci minulého roku byla odkryta další nástěnná malba v křížové chodbě kláštera Sázava. Cyklus nástěnných maleb zachycuje dějiny kláštera v konkrétních událostech. Vznikl jako součást přestavby v letech 1746 až 1750. Po zrušení kláštera v roce 1785 byl zabílen a v současné době jsou malby znovu restaurovány. Z důvodu velmi špatného podkladu a až 11 vrstev přemaleb se jedná o složitou a časově náročnou práci. Na každém poli tráví restaurátor skoro dva roky. Již byl obnoven například výjev, na kterém sv. Prokop oře s ďáblem, nebo scéna, kde sv. Prokop křísí utopeného z řeky Sázavy znamením kříže. Celkem se jedná o rozsáhlý soubor, z něhož bylo zatím kompletně odkryto a restaurováno sedm výjevů. Práce budou pokračovat i v roce 2019 s tím, že návštěvníci mohou sledovat restaurátory při práci.

V minulém roce začala spolupráce mezi Středočeským krajem a Územní památkovou správou v Praze při propagaci vybraných objektů. Ke každé vstupence do vybraného objektu ve správě Národního památkového ústavu zakoupené do 13 hodin daného dne získá návštěvník volnou vstupenku do vybraného objektu příspěvkových organizací Středočeského kraje. Do tohoto pilotního projektu bylo zapojeno pět objektů; letos přibydou další tři. Návštěvníci státního zámku Hořovice dostanou volnou vstupenku do Muzea Hořovicka, které sídlí v tzv. Starém zámku v Hořovicích. Ten, kdo se vydá na hrad Krakovec, získá zdarma vstupenku do Památníku Joachima Barranda ve Skryjích. K souhradí Točník a Žebrák je za Středočeský kraj vybráno Muzeum Českého krasu v Žebráku a ke klášteru Sázava dostanou lidé volnou vstupenku do Muzea Podblanicka, p.o., do zámku Růžkovy Lhotice. Pátým párem objektů je státní zámek Březnice na Příbramsku, kde návštěvníci dostanou volnou vstupenku do krajského Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Návštěvníci státního zámku Mnichovo Hradiště pak dostanou nově volnou vstupenku do krajského Muzea Mladoboleslavska do Muzea v Podbezdězí a návštěvníci státního zámku Mníšek pod Brdy volnou vstupenku do Památníku Karla Čapka. V případě návštěvy státního zámku Veltrusy pak mohou lidé získat vstupenku do Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.

Kulturní program zámku Březnice se v roce 2019 nese v duchu vážné hudby a poezie. Koncerty probíhají jak v zámeckém sále, tak v březnické synagoze. Zámeckým unikátem je knihovna – tzv. Lokšanská. Jde o nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558. K dopravě na zámek mohou návštěvníci využít i cyklovlak Cyklo Brdy, který o sobotách, nedělích a svátcích až do 28. října dopraví turisty do Březnice.

Na zámku Hořovice pokračuje úspěšná výstava Zámek Hořovice jako internační tábor italských zajatců připomínající události z roku 1918 na hořovickém zámku. Bohatě vybavené interiéry zámku představují jak reprezentační prostory původních majitelů, tak pokoje služebnictva a soukromá apartmá. Samostatný okruh vystavuje hračky šlechtických dětí, například nejrůznější panenky, deskové hry nebo detailně propracovaný model železnice. Během otevírací doby zámku je možné poznat zámecký park prostřednictvím dobrodružné hry, která je určena pro rodiny s dětmi.

Prohlídková trasa hradu Krakovec uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností i tvarovou bohatostí Krakovce. Již tradičně proběhnou na hradě 4.–6. července Slavnosti Mistra Jana Husa.

Jeden z nejstarších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století – hrad Křivoklát –, připravil na červenec až srpen scénické noční prohlídky vyprávějící historii Křivoklátu a českého království. Dne 16. srpna připomene správa hradu 600. výročí úmrtí krále Václava IV. komponovaným programem věnovaným osobnosti a panování Václava IV. s nočními prohlídkami Lucemburkové na Křivoklátě. Přímo na Křivoklát je možné dojet vlakem – tzv. Rakovnickým rychlíkem –, který vypravují České dráhy z Prahy do 28. října o sobotách, nedělích a svátcích. V nedaleké obci Zbečno na Hamousově statku mohou návštěvníci od dubna do října každou sobotu poznat pečení chleba v selské peci podle tradičních postupů.

Na zámku Mnichovo Hradiště, který od konce 17. stolení do roku 1946 patřil rodu Valdštejnů, mohou návštěvníci zhlédnout dobové interiéry obsahující vzácné sbírky, unikátní historické divadlo a knihovnu, kterou spravoval Giacomo Casanova na zámku Duchcov. V kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky slavného vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna. Ve dnech 6.–7. dubna a 20.–21. dubna nabídne správa zámku komentované prohlídky originálních prostor divadla. Na 5.–6. července pod názvemValdštejnské kratochvíle jsou připraveny denní i noční prohlídky oživené historickým tancem, hudbou a scénkami ze života Valdštejnů v dobových kostýmech baroka, rokoka a empíru.

Zámek Mníšek pod Brdy se zaměřuje na programy pro děti od tří do devíti let. Při pohádkových prohlídkách se děti stanou na chvíli detektivy, potkají královnu Elsu z Ledového království nebo s pohádkovou průvodkyní sestoupí do sklepení. Velcí i malí návštěvníci mohou vybírat z několika prohlídek připomínající dobu první republiky. Na 20. dubna připravila správa zámku již 18. velikonoční veselici s charitativní sbírkou. Návštěvníky čeká řemeslné tržiště, šermířská vystoupení, hudba, tanec nebo pohádkové prohlídky pro rodiny s dětmi. Na 6. července v premiéře připravila kostýmované výjevy a vojenské ležení od středověku až do okupace v roce 1938 pod názvem ČASOhled aneb na mníšeckém zámku historií tam a zpět

Spolu se starším hradem Žebrák tvoří hrad Točník nejlépe dochované české souhradí. Točník, který po roce 1395 nechal postavit Václav IV., upřednostňuje více rezidenční účel. Protože stojí na rozhraní mezi hradem a zámkem, nese spíš označení hradozámek. V letošní sezoně se na Točníku mohou návštěvníci těšit na opravená patra Královského paláce. Na duben a říjen připravila správa hradů pozorování oblohy. Okolí Točníku a Žebráku je totiž považováno za místo vhodné pro pozorování noční oblohy.

Bývalé letní sídlo Chotků – zámek Veltrusy – se rozkládá na rozloze téměř 300 hektarů. Areál tvoří vedle zámeckých staveb a hospodářských domů i lužní les, dančí obora, pavilony, sady nebo pole. Stávající návštěvnický okruh zahrnuje prohlídky komnat původních majitelů. Romantická zákoutí mohou návštěvníci objevovat třeba na kole při komentované cykloprohlídce. Na 13. dubna připravila správa zámku pestrý program, který v odpoledních hodinách vyvrcholí vynesením Morany. Na návštěvníky čekají tvořivé dílny s jarní a velikonoční tematikou, tržiště i doprovodný program. Naši předkové vítali jaro vynesením Morany – právě tento starý zvyk si připomeneme a symbolicky tak skoncujeme se zimou.

Pouhých 20 km od Kutné Hory se nachází zámek Žleby s rozsáhlými sbírkami dokumentující život šlechty v 19. století. Přístupná je kaple, vybavená a plně funkční zámecká kuchyně či jedno z mála dochovaných historických zámeckých divadel. Z věže je krásný výhled na anglický park. Ve vybraných dnech (4.–5. května, 20.–21. července, 10.–11. srpna, 28.–29. září, 26.–28. října) bývá součástí prohlídek návštěva zámecké kuchyně. Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech se postarají o zajímavý exkurz do života zámku v dobách minulých. Na 5.–6. července, 30.–31. srpna a 20.–21. září připravila správa zámku tradiční a velmi žádaná noční výpravná představení tentokrát na téma BÝT ČI NEBÝT? Pro velký zájem je nutná rezervace. 

Až do roku 2021 bude v Zahradách pod Pražským hradem probíhat památková obnova objektu, která se týká části areálu, a to Ledeburské zahrady a Malé Pálffy zahrady. V průběhu obnovy bude částečně omezen provoz objektu; návštěvníkům bude umožněn vstup pouze do Velké Pálffyovské zahrady a Malé Fürstenberské zahrady. Tomu bude přizpůsobeno i vstupné, které bude po dobu revitalizace zahrad sníženo. Veřejnosti přístupné části objektu budou návštěvníkům k dispozici v otevírací době, která se oproti minulým rokům nemění. Objekt bude otevřen každý den, přičemž otevírací doba bude v měsících březen, duben a říjen od 10.00 hodin do 18.00 hodin, od května do září od 10.00 hodin do 19.00 hodin.

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Úterý 30.5.den 21 / 25°Cnoc 10 / 14°C
 
jasno
Středa 31.5.den 23 / 27°Cnoc 8 / 12°C
 
Čtvrtek 1.6.den / °Cnoc / °C