Jihovýchodně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast ČR - Blaník. Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby - kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí. Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. V nivě Blanice se uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících. 

Louňovice pod Blaníkem

Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem, 257 06

Telefon:+420 317 852 654
+420 317 701 884
Fax:+420 317 701 916
E-mail:stredni.cechy@nature.cz
Web:www.blanik.net

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Pondělí 23.5.den 21 / 25°Cnoc 6 / 10°C
 
oblačno
Úterý 24.5.den 20 / 24°Cnoc 12 / 16°C
 
oblačno až zataženo
Středa 25.5.den 18 / 22°Cnoc 12 / 16°C