Poutní areál Svatá Hora Příbram - bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Významné evropské mariánské poutní místo a jedna z nejcennějších architektonických památek období raného baroka v Čechách. Na Svaté Hoře je umístěna gotická soška Panny Marie Svatohorské; úcta k ní vedla v 17. století ke vzniku tradice procesí, která se konají dodnes.

Věděli jste, že se ve středních Čechách nachází poutní místo, které je proslavené po celém světě? Je jím areál Svatá Hora v Příbrami, od 17. století jeden z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších raně barokních objektů na našem území. Jeho chloubou je milostná soška Panny Marie Svatohorské, kterou podle pověsti vyřezal v pol. 14. stol. arcibiskup Arnošt z Pardubic, tehdejší majitel zdejšího panství. 

V archivních pramenech je toto místo poprvé zmíněno r. 1406. Důležitým letopočtem byl rok 1632, kdy přišel na Svatou Horu slepec Jan Procházka s cílem uctít P. Marii a po třech dnech pobytu se mu vrátil zrak. Jeho uzdravení bylo na základě svědeckých výpovědí a lékařských dobrozdání uznáno za zázrak. Tato zpráva se postupně roznesla po celé zemi. V té době zuřila třicetiletá válka a zázrak nabízel lidem naději. Rozhodující význam měl v historii posvátného místa rok 1647, kdy do té doby poměrně skromnou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Šlajera (Schleyera) ji začali od r. 1660 přebudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba proběhla v letech 1664–1707. Tuto památku vyzdobila řada umělců v čele s Janem Brokoffem, Janem Jiřím Bendlem, Petrem Brandlem, Karlem Škrétou a dalšími. Chloubou chrámu je kromě děl vzpomínaných autorů též skvostný hlavní oltář, z velké části ze stříbra. Roku 1905 Svatou Horu povýšil papež Pius X. na „baziliku menší“. Svatá Hora se zařadila mezi nejslavnější poutní místa na světě.

Pravidelné každoroční poutě:

3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého – slavnost Korunovace (slaví se od roku 1732). V sobotu večer od 19.30 je slavnostní mše svatá a po ní průvod se svícemi (světelný průvod). V neděli od 9.00 je slavnostní mše svatá a po ní průvod s Milostnou soškou Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie – pokud vychází na neděli 15. srpna, pak v sobotu večer v 19.30 je slavnostní mše svatá se světelným průvodem a v neděli v 9.00 slavnostní mše svatá s průvodem s Milostnou soškou Panny Marie. Pokud 15. srpen nevychází na neděli, pak se slavnost slaví v neděli po 15. srpnu

Ostatní poutě (např. bývalých svatohorských ministrantů, trubačů a vokalistů, PTP, pouť bez bariér aj.) jsou v kalendáři akcí a událostí vydávaném začátkem adventu na celý liturgický rok

Mše svatá:
pondělí – sobota: 7.00, 9.00, 17.00
sobota v adventní době: 6.00 (roráty), 9.00, 17.00
neděle: 7.30, 9.00, 11.00, 15.30

Přehled mší svatých a jiných bohoslužeb se v průběhu roku aktualizuje zde: https://svata-hora.cz/farnost/bohosluzby/


Otevírací doba

MěsícDenČasPříznak
Leden - Prosinec Po - So 6:30 - 18:00 otevřeno
Ne 6:30 - 17:00 otevřeno

Vstupné

Prohlídka areálu Svaté Hory s průvodcem 50 min.
Plné vstupné:120,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:80,00 KČ
Rodinné vstupné:290,00 KČ Max. 2 dospělí a 5 děti
Dětské vstupné:80,00 KČ
Studentské vstupné:80,00 KČ
Seniorské vstupné:80,00 KČ
Svatá Hora je stále živým poutním místem, návštěva baziliky v rámci komentované prohlídky je možná až po skončení případné bohoslužby. Zejména v neděli může být nabídka prohlídek omezena. Děkujeme za pochopení. Držitelé ZTP 80 Kč Poslední prohlídka začíná hodinu před skončením návštěvní doby. V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimálním počtu 5 účastníků.
Noc na Svaté Hoře
Plné vstupné:1 900,00 KČ
Dětské vstupné:1 500,00 KČ pro děti do 15 let
Poznámka:Svatá Hora je stále živým poutním místem, návštěva baziliky v rámci komentované prohlídky je možná až po skončení případné bohoslužby. Zejména v neděli může být nabídka prohlídek omezena. Děkujeme za pochopení. Držitelé ZTP 80 Kč Poslední prohlídka začíná hodinu před skončením návštěvní doby. V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimálním počtu 5 účastníků.
Cena zahrnuje ubytování a stravu (večeře, snídaně). Pobyt i stravu je možné po dohodě prodloužit. Dětem do 10 let účast nedoporučujeme. https://svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/noc-na-sh
Prohlídka areálu Svaté Hory s průvodcem cizojazyčný výklad
Plné vstupné:170,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:150,00 KČ
Dětské vstupné:150,00 KČ
Studentské vstupné:150,00 KČ
Seniorské vstupné:150,00 KČ
Poznámka:Cena zahrnuje ubytování a stravu (večeře, snídaně). Pobyt i stravu je možné po dohodě prodloužit. Dětem do 10 let účast nedoporučujeme. https://svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/noc-na-sh
Poslední prohlídka začíná hodinu před skončením návštěvní doby. V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimálním počtu 5 účastníků.

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Neděle 27.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pondělí 28.11.den 3 / 7°Cnoc 0 / 4°C
 
oblačno až zataženo
Úterý 29.11.den 2 / 6°Cnoc -1 / 3°C