Kostel sv. Klimenta Levý Hradec

Na území dnešního města Roztoky, v části zvané Žalov, stávalo raně středověké hradiště Levý Hradec. Toto hradiště bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu.
Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice.

"Druhého dne poučil (Metoděj) vévodu (Bořivoje) i s třiceti dvořany, kteří s ním přišli, o základech víry, a když podle obyčeje vykonali obředný půst, obrodil je přeposvátným pramenem křtu. A když jej ve víře Kristově plně vzdělal, dovolil mu, obohativ ho mnohými dary, aby se vrátil domů, a dal mu s sebou kněze ctihodného života jménem Kaich. Navrátivše se pak domů, usadili řečeného kněze na hrádku, jehož jméno bylo Hradec, a založili tam kostel ke cti blahoslaveného Klimenta, papeže a mučedníka, satanovi mnoho škod působíce a lid Kristu pánu získávajíce." Tolik Kristiánova legenda, dokládající založení kostela.

O významu Levého Hradce na sklonku 10. století svědčí i skutečnost, že právě zde byl 19. února 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským a prvním biskupem českého rodu.

Levý Hradec byl tradičně cílem poutí. Jejich počátek spadá do doby kolem roku 1870, pak byly pořádány každoročně až do druhé světové války a po ní naposledy v roce 1947. Tehdy byla pouť spojena s památkou 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha a zúčastnili se jí kardinál Josef Beran a opat břevnovského kláštera Anastáz Opasek. V dobách totality byla pouť povolena jen jednou, při výročí 1000 let od zvolení sv. Vojtěcha pražským biskupem (1982) za účasti kardinála Tomáška. Obnovy se tradice dočkala v roce 1991. První levohradeckou mši ve svobodném státě celebroval pražský biskup Jan Lebeda a mezi hosty byl i prezident Václav Havel a další političtí představitelé ČR. V následujících letech sloužili poutní mši mj. arciopat Anastáz Opasek a pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk nebo profesor Tomáš Halík.

V kostele zajišťuje průvodcovskou službu město Roztoky. Kostel je k prohlídce otevřený vždy v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 (mimo mši svatou v sobotu ve 14:00). www.levyhradec.cz

Na Levém Hradci také začíná Pěší Etapová Cyrilometodějská Pouť. Tato začíná mší svatou v sobotu v 10:00 okolo 19. února (výročí zvolení sv. Vojtěcha biskupem). Tato pouť je pak zakončena na Velehradě na slavnost Cyrila a Metoděje.

Pravidelné každoroční poutě:

Poutě se konají každoročně na sv. Vojtěcha a sv. Ludmilu.

Pouť svatovojtěšská (přelom dubna-května). Slaví se většinou v pátek . V předvečer slavnosti je vigilijní mše svatá a hlavní mše svatá je v sobotu v 10:00 na louce před kostelem. 

Svatoludmilská pouť probíhá září okolo 16. 9. Podobným způsobem jako u Svatovojtěšské (V předvečer bývá vigilijní mše svatá.)

Poutní mše svatá - sv. Klimenta - 23. 11.

Mše svatá: 

Mše svatá sobota probíhá každou sobotu od 14:00 hod.

Církevní památky: kostely

Otevírací doba

MěsícDenČasPříznak
Květen - Září So - Ne - otevřeno

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Čtvrtek 1.12.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C