Národopisné muzeum Slánska v Třebízi

Řada hodnotných vesnických staveb na Slánsku byla zcela zdevastována v období socialismu. Výjimkou v regionu je vesnice Třebíz, kde v letech 1969—1975 byl za spolupráce odborných a vědeckých pracovníků a podpory místních občanů zachráněn Cífkův statek č. p. 1, který dal základ Národopisnému muzeu Slánska ve Třebízi. Třebíz patří k vesnicím, kde se úspěšně podařilo zapojit muzeum přírodě do prostředí živé vesnice s výjimečně dochovanou památkově hodnotnou zástavbou.

Národopisné muzeum v Třebízi bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném. Charakteristická česká náves malé zemědělské obce Třebíz, ležící na rozhraní středních a severních čech, zůstala neporušena díky tomu, že lipská silnice budovaná v polovině 18. století a nyní silnice 1/7 byly řešeny mimo střed obce. Tím zůstala zachována její původní sídelní situace. Uprostřed třebízské návsi se zachoval rybníček s brodištěm a v jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martina z roku 1754 s pozdně barokním oltářem s obrazem Nanebevzetí sv. Martina. Poblíž kostela na návsi je v rozsoše malá zvonička se zvonkem s datací 1932. Na návsi také najdeme výklenkovou barokní kapličku Nejsvětější Trojice z 18. století. Kaplička stojí v místech, kudy vedla původní stará cesta. Součástí této kapličky je kašna, kam přitéká voda z "třebízské studánky", známé z pověsti Královka, jak ji ve svém díle zaznamenal Václav Beneš Třebízský.


Svou výstavností upoutá na severní straně třebízské návsi výstavný 
Cífkův statek, č. p. 1, s barokním štítem a klenutou bránou. Prostorný dvůr, účelně komponovaný zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor, kde ke komunikačnímu účelu slouží zachované pavláčky. Jádro usedlosti pochází z konce 16. století a jsou zde zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. Dochovala se i černá kuchyně. Cífkův statek je pozoruhodný doklad lidového stavitelství, jak po stránce výtvarné, tak i národopisné. Svou architektonickou hodnotou i dochovaným celkem hospodářských budov vytváří jedinečnou památku barokní zděné lidové architektury na Slánsku.

V těsném sousedství Cífkova statku se nachází Šubrtův statek, č. p. 2, s obytným stavením ze začátku 19. století. Objekt statku slouží jako technické zázemí muzea.

V severní frontě třebízské návsi, v původním výměnku malé 
selské usedlosti, č. p. 4, je zařízen interiér vesnického krámku, jehož vybavení pochází z obce Stehelčeves (okres Kladno). Je zde vystaveno vše, co se v krámku na vesnici prodávalo (nádobí, nitě, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej aj.).

Menší usedlosti jsou situovány na východní a západní straně návsi. Na konci 18. století a na začátku 19. století byla u některých statků přistavěna chudší obydlí pro výměnkáře nebo pro ubytování rodin čeledi, sloužících na statcích. K nim patří i 
ševcovna umístěná v chalupě patřící ke statku č. p. 10. Ševcovské nářadí v interiéru nám připomíná, že posledním obyvatelem tohoto obydlí byl švec.

Dalším objektem východní strany návsi, v těsném sousedství ševcovny, je 
výměnkářská chalupa č. p. 63 pocházející z první poloviny 19. století a patřící k usedlosti č. p. 11. Počátku 19. století odpovídá i vybavení interiéru. Na jižní straně návsi byla, zřejmě v polovině 18. století, postavena řada chalup, z nichž se v původním stavu mimo jiné zachovala chalupa č. p. 19. Zde se v roce 1849 v rodině krejčího Václava Beneše, narodil syn Václav, pozdější spisovatel a kněz Václav Beneš Třebízský.

Rodný dům Václava Beneše Třebízského č. p. 19, je jedním ze tří řemeslnických domků zachovaný v původní zástavbě návsi. Domek má v přízemí jednu obytnou místnost se záklopovým stropem. V patře, přístupném ze dvora po dřevěných schodech s pavláčkou, jsou vystaveny památky na spisovatele včetně jeho díla. O založení Památníku V. B. Třebízského se zasloužil v roce 1904 Jindřich Šimon Baar, který byl v té době farářem v sousedních Klobukách.

Obec Třebíz se nachází v krajině s nedostatkem dřeva. Uplatnění zde našla česká lepenice, dosud viditelná na hospodářských budovách, především ve štítě stodol. U výstavných statků převažují kamenné prvky (pískovcová ostění dveří, kamenná okénka, vročení), ale i štíty s bránou.

Národopisné muzeum ve Třebízi zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Hospodářské budovy spolu se zemědělským nářiadím starším i novějším dokládají podmínky, potřeby i výsledky rolnické práce. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemesla a obchod. Sleduje život na vesnici v jeho radostech i starostech.

Při vzniku muzea byl stanoven záměr ukázat možnost komplexní regenerace životního prostředí naší vesnice a spojit současný život a jeho podmínky v souladu s odpovídajícím využitím a respektováním kulturně významné historické památky
Třebíz

Třebíz 2, Třebíz

Telefon:+420 312 579 540
E-mail:info@muzeumtrebiz.cz
Web:http://muzeumtrebiz.cz

Otevírací doba

MěsícDenČasPříznak
Květen - Říjen Út - Ne 9:00 - 16:00 otevřeno

Vstupné

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
Plné vstupné:40,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:30,00 KČ
Dětské vstupné:30,00 KČ
Studentské vstupné:30,00 KČ
Seniorské vstupné:30,00 KČ
Tělesně postižení a držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií ČR - zdarma

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C
 
Neděle 4.12.den / °Cnoc / °C