GASK- Galerie Středočeského kraje Kutná Hora

GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století. Jako instituce vznikla v roce 1963 pod názvem Středočeská galerie, v letech 1993-2009 pokračovala jako České muzeum výtvarných umění v Praze a pod názvem GASK – Galerie Středočeského kraje existuje od roku 2009.

V prostorách tří traktů ve dvou patrech jezuitské koleje probíhají výstavy proměnné a nachází se tu i  nová stálá expozice naší sbírky. Na místě nejpřístupnějším – v přízemí koleje vystavujeme díla mladých umělců, a to jak autorů pracujících s tradičními výtvarnými médii, jako je malba, kresba, socha nebo instalace, tak i experimentální práce, využívající nejnovější technologické a vědecké poznatky v audiovizuální a multimediální oblasti spojující VJ-ing, videomapping  a zvukové či světelné interaktivní sochařství. V souvislosti s designovým obchodem tu má své pevné místo i český design, oscilující na pomezí volného umění, situovaný do prostoru nazvaného Whitebox.

GASK představuje moderní i současné umění citlivě a inspirativně komponovanými expozicemi. Navazujeme na poslání Jezuitské koleje jako domu vzdělání tím, že sbírkový fond a veškerý program měříme podle autentické pravdivosti svědectví a zprostředkováváme jejich sdělení v podobě co nejbližší dnešnímu člověku. Naše Lektorské centrum k výstavám připravuje programy a workshopy ve stejném duchu. Poskytujeme rovněž široké zázemí badatelům, konferencím a symposiím.

Galerie Středočeského kraje zvaná zkráceně GASK několikrát změnila od data svého vzniku svůj název i místo svého působení. Vznikla v roce 1963 jako regionální galerie Středočeského kraje a stala se součástí velkoryse koncipované sítě státních galerií v České republice. Oficiálně však byla ustavena pod názvem Středočeská galerie o rok později, kdy se vyčlenila z Krajského střediska památkové péče. Svou činnost zahájila řadou monografických výstav významných osobností českého moderního umění v různých centrech Středočeského kraje. Patřila k nim například výstava kreseb Otto Gutfreunda v Mladé Boleslavi v roce 1963, výstava Roberta Piesena na zámku v Nelahozevsi v roce 1964 a výstava Obrazů k Dantově Božské komedii Jaroslava Vožniaka v tomtéž roce v Roztokách u Prahy. K nejvýznamnějším počinům se řadila výstava surrealistického malíře Františka Janouška, která se uskutečnila v roce 1965 na zámku v Nelahozevsi. Středočeská galerie těmito výstavami demonstrovala programové rozpětí, v němž se odehrávala její další výstavní i sběratelská činnost, která se orientovala na moderní umění první poloviny 20. století a umění současné. Výstavu ze svých fondů poprvé představila na zámku v Nelahozevsi již v roce 1963. V roce 1965 zde otevřela stálou expozici prezentující výsledky akviziční práce, kterou postupně obměňovala. K mnohostranné činnosti galerie patřilo mimo jiné vybudování pamětní expozice Jiřího Karse ve Velvarech v roce 1963 a péče o fondy darů uměleckých děl Lidicím od jejich první výstavy v roce 1967. Po celou dobu své existence spolupracovala instituce s mnoha kulturními zařízeními v důležitých centrech Středočeského kraje. Působila například v Mladé Boleslavi, Čáslavi, Berouně, Rakovníku, Kolíně, Benešově, ve Slaném, v Lidicích, Poděbradech, v Kladně, Mělníce, Jemništi, Kutné Hoře, Průhonicích a Příbrami.

V letech 1969 až 1971 byly rekonstruovány tři historické domy v Husově ulici na Starém Městě pražském, kde bylo vytvořeno sídlo galerie a prostory pro proměnné výstavy. V roce 1971 zanikla s nástupem normalizace stálá expozice českého moderního umění na zámku v Nelahozevsi a namísto ní byla v roce 1977 vybudována expozice starého evropského, zejména španělského umění z roudnicko-lobkovické sbírky. Tato sbírka byla spolu se zámkem navrácena původním majitelům v rámci restitucí v roce 1993. V roce 1993 galerie získala nový statut a s ním i nový název České muzeum výtvarných umění v Praze, kterým tak demonstrovala i ve formální rovině odlišnost své orientace od směřování galerie v období normalizace. Od počátku devadesátých let usilovalo nové vedení muzea o perspektivní získání prostor pro vybudování stálé expozice českého umění dvacátého století v některém mimopražském kulturním centru i dalších výstavních prostor v Praze. V letech 1991 až 1995 využívalo díky dohodě s Karlovou univerzitou pro své výstavy současného umění prostory Křížové chodby Karolina.

V říjnu 1994 muzeum otevřelo nově rekonstruovaný dům U Černé Matky boží v Celetné ulici. Jedinečné kubistické památce, postavené architektem Josefem Gočárem v letech 1911 až 1912, se tak po dlouhých letech dostalo plné rehabilitace. Budova umístěná v historickém centru Prahy se sama stala hlavním exponátem originálně koncipované stálé expozice, která souzněla s aktuálními trendy evropského muzejnictví, směřujícími k vytváření celistvého obrazu uměleckých epoch. V roce 2002 zde muzeum ukončilo svou činnost.

 Úsilí o získání důstojných prostor pro trvalé umístění galerijní sbírky bylo završeno v roce 1998, kdy vláda České republiky rozhodla o přidělení bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře Českému muzeu výtvarných umění v Praze, které zde naplánovalo otevřít velkoryse koncipované, polyfunkční kulturní zařízení – Centrum umění Kutná Hora. V roce 2009 přesunula galerie své těžiště do zrekonstruovaných prostor Jezuitské koleje, kde začala nově působit pod nynějším názvem Galerie Středočeského kraje (GASK), příspěvková organizace Středočeského kraje. V květnu roku 2010 byla otevřena expozice sbírek a zahájen výstavní provoz. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce poslední části Jezuitské koleje – severního křídla a následně i okolních zahrad. Zprovozněním vizuálních heren, reprezentačních prostor barokní lékárny, konferenčního sálu a dalších výstavních prostor vzniklo jedinečné kulturní prostředí přívětivé pro široké publikum.

Kutná Hora

Barborská 51-53, Kutná Hora, 284 01

GSM:+420 725 377 433
E-mail:Pokladna-KH@gask.cz
info@gask.cz
Web:www.gask.cz

Otevírací doba

MěsícDenČasPříznak
Leden - Prosinec Út - Ne 10:00 - 18:00 otevřeno

Vstupné

Stálá výstava Stav mysli-Za obrazem
Plné vstupné:100,00 KČ
Rodinné vstupné:250,00 KČ
Studentské vstupné:50,00 KČ
Seniorské vstupné:50,00 KČ pro osoby nad 65 let
Parkování 10Kč/hod.
Celý objekt
Plné vstupné:200,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:100,00 KČ
Rodinné vstupné:450,00 KČ
Studentské vstupné:100,00 KČ
Seniorské vstupné:100,00 KČ
Poznámka:Parkování 10Kč/hod.
Roční vstupenka - přítel GASK program Basic
Plné vstupné:650,00 KČ
Roční vstupenka - přítel GASK program Friend
Plné vstupné:1 200,00 KČ
Roční vstupenka - Přítel GASK program Family
Plné vstupné:1 500,00 KČ
Roční vstupenka - Přítel GASK program Zlatá karta
Plné vstupné:2 000,00 KČ
24.11.2021 19:00

SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM 2021: Rosemari

Srdečně Vás zveme na filmový festival Severský filmový podzim 2021.
Všechny akce

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Čtvrtek 11.11.den 5 / 9°Cnoc 0 / 4°C
 
oblačno
Pátek 12.11.den 5 / 9°Cnoc 0 / 4°C
 
přeháňky
Sobota 13.11.den 7 / 11°Cnoc 1 / 5°C