Malodráha Tetín

Malodráha Tetín je skromným pozůstatkem úzkorozchodné kolejové dráhy, která tvořila více než 70 let hlavní dopravní tepnu spojující lomy v Koněprusích a na Damilu s vápenkami a cementárnou v Berouně a Králově Dvoře.

Při procházce po vrchu Damilu je i dnes stále vidět několik zbytků náspů, nakládacích ramp a jeden propustek a tunel.

Vápenec se na Damilu těžil a vápno pálilo pravděpodobně už od středověku. Namáhavou práci prováděli místní obyvatelé, kterým se říkávalo vápeníci. Ti lámali ručně vápenec v jednoduchých milířích a později i pecích pálili vápno. To se po širokém okolí rozváželo na krytých vozech. Takto  se tu těžilo a pálilo téměř beze změny po celá století až do poloviny 19. století. V té době začaly stavět v Berouně pece velké firmy Akciová společnost pro výrobu vápna v Praze, Max Herget, Jíra a Dubský a další a pro dostatečný přísun vápence si pronajímali pozemky na Tetíně, Jarově a u Koněprus, kde otvírali na tehdejší dobu poměrně velké lomy. Tak začali na Damilu v krátké době práce v Modrém lomu, Bílém lomu, Černém lomu, Hergetově lomu, Jírově lomu, lomu Na Krétě a lomu Na Sekyře. Vápenec byl z lomů odvážen do Berouna na koňských povozech, což byl transport jednak pomalý a jednak nákladný. Proto se doprava postupně přesunula na koleje. Podnikatel Adama Tomášek a Akciová společnost pro výrobu vápna ještě se svými projekty úspěšní nebyli. Uspěla až firma Franz Schön a synové se stavbou drobné dráhy spojující lomy v Koněprusích a Tetíně se závody v Berouně a Králově Dvoře jež byl uvedena do provozu v roce 1898. Této dráze se říkalo Malodráha Králův Dvůr-Beroun-Koněprusy, nebo také zkráceně KBK či lidově Ajska. Tato malodráha zajišťovala dopravu vápence až do roku 1962, kdy byl zavřen poslední lom na Damilu, tzv. Nový Bílý lom, a malodráha byla pak zrušena.

Cesta za relikty staré malodráhy začíná od tetínské Sokolovny, pak se odbočí z modré turistické značky značená cesta k vrcholu Damilu a kde také začíná naučná stezky Tetínské vyhlídky II. Po ní lze vystoupat po staré vozové cestě k lesu, kde je rozcestí. Zpět směrem k Berounu vede cesta po náspu odbočky malodráhy, která byla budována na přelomu 19. a 20. století k lomu Na Sekyře. Ještě před dobudováním vlečky byl lom zavřen a jediným pozůstatkem po plánované trati je kratičký násep.

Po několika dalších metrech nalevo stojí dlouhý přízemní domek. Jedná se o správní budovu firmy Max Herget, jejíž ruiny si v 70. letech opravili tetínští jeskyňáři na dodnes používanou základnu.

Vpravo se pokračuje kolem malého lomu na vápenec, který  se používal jen se na stavbu domů. Po dalších několika metrech je odbočka to Hergetova lomu. Tento lom byl otevřen v roce 1892 firmou Max Herget, která zde těžila vápenec pro svojí vápenku ležící při silnici z Berouna na Tetín. Bohužel, tato vápenka byla pronásledována nepřízní osudu. Při prvním požáru v roce 1925 shořela střecha nad pecemi. K druhému, podstatně horšímu pak došlo v roce 1934, kdy vápenka kompletně vyhořela a už nebyla znovu zprovozněna. Tak skončila těžba v lomu.

Od lomu pokračuje cesta dál po bývalém tělese vlečky. Transport  koňskými povozy vystřídala v roce 1909 vlečka malodráhy, po jejíž trase se dá dojet až na starou vozovou cestu přes Damil. Za ní v keřích se skrývají základy strojovny, odkud vedla 70 metrů dlouhá dvoukolejná svážná na nakládací rampy. Zkušené oko zde rozezná trasu svážné, kde jsou ještě vidět pozůstatky po pražcích, a může se po ní dojít k oběma 30m dlouhým překládacím rampám.

Pak se sejde po vozové cestě dolů kolem staré vodárny vybudované v roce 1933 a na první křižovatce se zahne doprava. Tady začíná trasa hlavní dráhy a cesta vede kolem stávající vodárny až k největšímu a nejkrásnějšímu reliktu malodráhy. Jedná se o tunel do Modrého lomu. Modrý lom je největší z tetínských lomů. Těžba zde probíhala od roku 1871 až do roku 1957. Malodráha vedla okolo lomu a vápenec na ní byl překládán na dvou překládacích rampách zničených v 80. letech 20. století při zavážení lomu. Na konci 30. let 20. století byl lom zahlouben o 20 metrů, a aby nemusely být vozy tahány do kopce. Na dno lomu byl  vyražen v roce 1942 tunel dlouhý 62,5 metru. Ústí tunelu na straně u lomu je dnes zasypáno, ale ze strany malodráhy je možné si ho projít až k závalu.


Tetín

Tetín

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

přeháňky
Sobota 26.11.den 6 / 10°Cnoc 1 / 5°C
 
oblačno až zataženo
Neděle 27.11.den 1 / 5°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pondělí 28.11.den 3 / 7°Cnoc 0 / 4°C