Vycházka "Na Babu a Dědka" z Mladé Boleslavi

Nenáročný výlet, který vám poskytne kouzlo výhledu na Český ráj, Máchův kraj včetně hradu Bezděz a na špičatě se tyčící Ještěd. Výlet je dlouhý 15 km, vede z Kosmonos u Mladé Boleslavi přes Dědka a Babu, do Bakova nad Jizerou a zpět do Kosmonos.


Kosmonosy - město leží severně od Mladé Boleslavi. Největšího rozkvětu dosáhlo za vlády Černínů v období 1650 – 1739.Z té doby jsou i všechny architektonické skvosty a dominanty města. V letech 1637 – 1780 se hluboce do dějin města zapsala rodina Jelínků, jejíž členové působili jako vynikající řezbáři a sochaři. Jejich díla jsou vrcholem řezbářského a sochařského umění 18. století. V té době se zde rozvinul průmysl. V roce 1763 vystavěl hrabě Josef de Bolzo jednu z prvních textilních manufaktur u nás. V roce 1924 zahájil průmyslník Josef Svoboda výrobu populárních traktorů. Součástí města je i obec Horní Stakory. Ve městě se lze osvěžit v místním koupališti a využít služeb kempu.

Loreta v Kosmonosech - soubor barokních objektů, který se skládá z kaple sv. Martina, kopie nazaretského domku Panny Marie (Santa Casy) obklopené ambity, ve kterých je umístěna expozice barokních plastik ze sochařské a řezbářské dílny rodu Jelínků, a z volně stojící zvonice – campanilly. Areál je považován za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu na sever od Alp.

Horní Stakory - ve vsi se nachází dřevěná zvonice ze 17. století. Je osmibokého půdorysu, štenýřového typu a je kryta šindelem. V blízkosti zvonice stojí secesní kostelík sv. Havla z r. 1903, postavený původně na místě gotického a později barokního kostela. Jsou na něm patrné vlivy secese, u sakrální architektury vzácné. U zvonice stojí na podstavci barokní socha sv. Jana Nepomuckého z dílny kosmonoských sochařů Jelínků z r. 1781.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos - vulkanický suk o dvou vrcholech, Baba (304 m) a Dědek (363 m). Tato čedičová vyvýšenina je otevřeným torzem někdejšího sopečného kráteru. Zdejší přírodní rezervace vyhlášená již roku 1950, chrání dubohabrový les a teplomilnou vegetaci.

Osada Brejlov - osada postavená v 18. století pro dělníky textilní továrny v Josefově Dole. Z původních 6 roubených domků zbyly dva.

Bakov nad Jizerou - první písemná zmínka o Bakov pochází ze 14. století, kdy patřil jakožto farní ves ke zboží kláštera Hradiště. Roku 1345 získává od opata kláštera Hradiště zprávu nad ním i jeho okolím Markvart ze Zvířetic a tím se stává Bakov pod zprávu panství Zvířetického, kterým bylo městečko roku 1556 dědičně potvrzeno. Od 19. století je známé výrobou orobincového zboží. Mezi nejvýznamnější památky patří barokní sloup Nejsvětější trojice a renesanční portál bývalého hřbitova.

Josefův Důl - V roce 1763 zde byla zřízena jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách. Obec byla stavěna jako dělnická kolonie pro zdejší textilní továrnu. Nad obcí se nachází hrobka pozdějších majitelů obce a továrny rodu Leitenbergerů. Ty také vlastnili zdejší zámek s parkem.

Kosmonosy

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno až zataženo
Pondělí 28.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
mlha
Úterý 29.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Středa 30.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C