Naučná stezka a cyklostezka bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště

Vydejte se po stopách bojů prusko-rakouské války roku 1866. Naučná stezka Vás provede z Mimoně do Bosně u Mnichova Hradiště. Má 10 informačních tabulí, trasa měří 34 km a je vhodná i pro cyklisty.

V roce 1866 vypukl válečný konflikt mezi Rakouskem a Pruskem, jehož výsledek na mnoho následujících desetiletí rozhodl o vývoji evropské politiky. Sasko se postavilo na stranu Rakouska a vyslalo svoji armádu, která operovala v Čechách po boku rakouské Severní armády. Rozhodnutí přesto padlo v Čechách 3. července v bitvě u Hradce Králové, kde Rakousko utrpělo drtivou porážku.

Této bitvě, která byla v Evropě počtem nasazených vojáků druhá nejmohutnější v 19. století, předcházela střetnutí hlavně ve východních Čechách. Ovšem pro pruskou stranu mělo také strategický význam zajistit hraniční přechody v severních Čechách a dále linii, kterou ohraničuje řeka Jizera. Z tohoto důvodu byla do severních Čech soustředěna většina pruských branných sil. Hranice u Lobendavy 22. června 1866 překročila Labská armáda a 1. armáda vstoupila do Čech 23. června v prostoru Hrádek nad Nisou – Frýdlant v Čechách. Obě tyto armády se spojily 28. června 1866 v bitvě u Mnichova Hradiště, kde narazily na I. rakouský sbor, který během boje ustupoval k Jičínu.

V dnešní době na bojištích z prusko- rakouské války roku 1866 vznikají naučné stezky, jejichž hlavním cílem je návštěvníky a místní obyvatele seznámit s historií války v daném místě. Naučné stezky vznikají ve spolupráci Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a příslušných městských nebo obecních úřadů. Dosud existuje 13 naučných stezek s touto tematikou. V roce 2008 byla zahájena instalace v pořadí 13. naučné stezky z Mimoně do Bosně u Mnichova Hradiště. Naučná stezka má 10 informačních tabulí, trasa měří 34 km a je vhodná i pro cyklisty. Trasy mezi jednotlivými zastávkami jsou bezbariérové.

První informační tabule naučné stezky je v Mimoni, tři zastávky se nacházejí v Kuřívodách. Další zastavení je u Ševčína a poté následují dvě tabule v Klášteře Hradišti nad Jizerou. Tato obec je již místem, kde proběhla bitva 28. června. Jedna tabule popisuje fáze bitvy, která přímo souvisí s pruským útokem a následným ústupem rakouských sil směrem k Mnichovu Hradišti. Druhá tabule zachycuje pruskou okupaci obce, je zde i navigace k několika větším pomníkům nacházejícím se v okolí.

Další zastavení jsou přímo v Mnichově Hradišti. První informační tabule je naproti vstupu do zámeckého areálu. Samozřejmě se věnuje událostem majícím souvislost s valdštejnským zámkem a s hraběnkou Marii Waldstein-Wartenberg, která nechala po válce označit kříži tehdy známé hroby padlých. Zde je také popis závěrečných bojů v samotném městě a další informace. Druhá tabule v Mnichově Hradišti se nachází u schodů vedoucích ke kostelu sv. Jakuba. Je věnována pruské okupaci města a zdejším polním lazaretům.

Závěrečná informační tabule v Bosni obsahuje navigaci na již vytvořenou naučnou stezku po bojišti u Jičína. Z té je možné se v současnosti dostat po další naučné stezce až k naučným stezkám, které protínají bojiště u Hradce Králové.

K této naučné stezce byl vydán propagační materiál – brožura, skládačka a pohled.

Mnichovo Hradiště

Telefon:+420 326 776 739

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

plojasno až skoro jasno
Úterý 7.2.den -2 / 2°Cnoc -11 / -7°C
 
plojasno až skoro jasno
Středa 8.2.den -1 / 3°Cnoc -9 / -5°C
 
plojasno až skoro jasno
Čtvrtek 9.2.den -1 / 3°Cnoc -10 / -6°C