Okolí Mnichova Hradiště: Mnichovohradišťské okruhy

Nenáročné výlety v okolí Mnichova Hradiště mají délku 23 a 35 km. Kratší z nich vede přes Valečov a Veselou. Druhý znich vás zavede do Kláštera Hradiště nad Jizerou.
Okruh č.1 Kolem Mnichova Hradiště:
Mnichovo Hradiště - Sychrov (3,5 km) - Březina (9 km) - Zásadka - Valečov (14 km) - Dobrá Voda (16,5 km) - Lhotice (17,5 km) - Veselá (20 km) - Mnichovo Hradiště (23 km).

Okruh č.2 Přes Mukařov a Klokočku:
Mnichovo Hradiště - Klášter Hradiště nad Jizerou (1,5 km) - Mukařov (8 km) - Dolní Rokytná (21 km) - Dolní Krupá (22 km) - Bílý kříž (26 km) - Klokočka (28 km) - Klášter Hradiště nad Jizerou (33 km) - Mnichovo Hradiště (35 km).

Březina – obec s kostelem sv. Vavřince, který byl původně gotický, renesančně přestavěn a částečně zmodernizován. Bedněná zvonice. Pieta zdobící hrob u vnější stěny záoltáří je dílem sochaře B. Kafky z r. 1898. V sousedství kostela malebná fara, drobná barokní stavba s mansardou z poloviny 18. století, skrývající pod omítkou roubení. V obci několik malebných statků.

Dneboh – ves pod Drábskými světničkami v sousedství Mnichova Hradiště, nejcennějšími památkami jsou barokní kaple a barokní socha sv. Václava z 18. století. Tzv. Tančící les, v němž stromy rostou šikmo, připomíná sesuv půdy v roce 1926, který zničil zde stojící osadu Kavčina.

Dolní Krupá – obec liniového typu s mnoha zachovalými empírovými statky. Půvabný komplex tvoří barokní kostel sv. Václava z 18. století s patrovou roubenou farou z roku 1785 zastřešenou elegantní mansardovou střechou a zděná zvonice s roubeným patrem z roku 1751, která se nachází na návrší asi 100 m nad kostelem.

Drábské světničky – skalní hrádek z konce 13. stol. Skalní bloky byly propojeny dřevěnými stavbami. zachováno 18 vytesaných prostor. Byl opěrným bodem sirotčích vojsk. Sloužil jako modlitebna nekatolíků za protireformace.

Horní Bukovina – vznik obce nemůžeme přesně určit. Jisté však je, že obce na Mnichovohradišťsku byly založeny až ve 12. a na zač. 13. století. Blízký cisterciácký klášter prováděl kolonizaci blízkého okolí se zakládáním prvních vesnic na místě vykáceného lesa. Dokazují to názvy obcí Březina, Jivina, Žďár a také Bukovina, která vznikla na místě bukových lesů. Součástí obce je i Dolní Bukovina, která se jako osada Podbukovina připomíná v roce 1556. Ve stejném roce koupil Bukovinu i Podbukovinu Jiří z Labouně. Jeho potomci majetek prodali roku 1612 Václavu Bundovcovi z Budova. Po jeho popravě na Staroměstském náměstí v Praze byl jeho majetek zkonfiskován a roku 1622 jej koupil Albrecht z Valdštejna. V majetku Valdštejnů zůstaly obce až do roku 1848.

Káčov – třetihorní neovulkanit bizardního tvaru v podobě obnaženého komínu se sloupcovou odlučností čediče. Při výronu lávy vznikl žárem z okolních písků přeměněný pískovec s natavenými zrnky křemene – kačovák. Přírodní památka.

Klášter Hradiště nad Jizerou – klášter založený v místech slovanského hradiště v polovině 12. stol. na ostrohu nad soutokem řeky Jizery s potokem Zábrdka. Byl zničen husity v roce 1420. Na jeho ruinách vznikl v polovině 16. stol. Renesanční zámek, který byl v polovině 19. stol přebudovaný na pivovar. Pivovar byl v Klášteře na jiném místě již od roku 1570. V dnešním pivovaře je možná prohlídka ležáckých sklepů a výrobních oddělení pivovaru a také významných pozůstatků někdejšího kláštera (krypta, vyhlídkový ochoz, presbytář opatského chrámu s torzy jeho výzdoby a především velkolepý gotický vstupní portál chrámu z doby po r. 1250). Pod pivovarem je unikátní skalní pivnice, která je otevřena o víkendu a v ostatní dny pro skupiny po předchozí rezervaci. V pivovarské zahradě je v malém parčíku vzácný strom – líska turecká. Goticko-renesanční farní kostel p. Marie s věží z 19. století. Pěkný figurální pomník padlým.

Klokočka – romantický lesní palouk, kde v letech 1728-30 Valdštejnové založili nad pramenem dodnes kvalitní pitné vody barokní kapli sv. Stapina (pomocníka nemocným), údajně z vděčnosti za to, že pramen vyléčil jednoho z příslušníků rodu. Podle Šimáka kapli postavili už v roce 1724. Empírová myslivna asi 150 m od kaple sloužila původně jako lázeňská budova.

Maníkovice – barokní lovecký zámeček z r. 1711 později stavebně upravovaný. Alej památných stromů.

Mnichovo Hradiště - první zmínka o městě pochází ze 13. století. Historie města je spojena s rodem Budovců z Budova, nejznámější z  rodu Václav Budovec nechal  na ostrohu nad městem vybudovat renesanční zámek, který byl později barokně přestavěn. Po jeho smrti připadlo panství Albrechtu z Valdštejna a ve vlastnictví rodu Valdštejnů zůstal zámek až do roku 1946. V současné době nabízí zámek  prohlídku interiérů, unikátního zámeckého divadla z roku 1833, kostela sv. Tří králů a bohatě zdobené kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna. V zámeckém parku se nachází sala terrena z roku 1711 a socha Václava Budovce z Budova od J. Bílka a K. Lidického. V budově zámku je rovněž umístěno městské muzeum, kde je možné vidět expozici archeologie se souborem gotických fragmentů z cisterciáckého kláštera, modely Drábských světniček, dřevěné úly z doby kolem roku 1850, modely lidové architektury a výtvarná díla malířů z Mnichova Hradiště a okolí. Mezi další památky města patří barokní kostel sv. Jakuba z roku 1726, novorenesanční radnice či secesní budova pošty.

Valečov – zřícenina gotického hradu postaveného v 2. polovině 13. stol. na třech pískovcových skalách. Za husitských válek stáli majitelé hradu páni z Valečova na straně Jana Žižky. Z té doby zimní tábořiště vojska. V 16. století rozšířen. Hrad zpustl po r. 1652. Prohlídka s průvodcem. Hrad je v majetku obce Boseň. V okolí skalní byty.

Zásadka – původní tvrz z konce 14. století byla po roce 1560 přestavěna na renesanční zámek, který byl na počátku 17. stol. letním sídlem Václava Budovce z Budova. Vyhořel r. 1790 a potom zpustl.


Mnichovo Hradiště

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno až zataženo
Pátek 2.12.den -1 / 3°Cnoc -5 / -1°C
 
oblačno až zataženo
Sobota 3.12.den 0 / 4°Cnoc -3 / 1°C
 
Neděle 4.12.den / °Cnoc / °C