Dolnobousovsko: Klidnou krajinou okolo Dolního Bousova

Nenáročný výlet má délku 23 km. Z Dolního Bousova vás zavede do Rabakova, poté do Veselice a přes Vlčí Pole zpět do Bousova.

DOLNÍ BOUSOV –Svobodín, zast. ČD Bechov (3 km) Petkovy (6,5 km) –Lhotky, mysl. (9,5 km) – Pod Kamenicí (10,5 km) Rabakov (14 km) Domousnice, zast. ČD (14,5 km) - Veselice (17 km) Les Křižánek (18 km) – Vlčí Pole (20,5km) DOLNÍ BOUSOV (23 km)

DOLNÍ BOUSOV – původně farní ves Búsov, připomínaná již r. 1318. Roku 1497 je Bousov uváděn jako městečko a r. 1600 získává od císaře Rudolfa II. městský dekret. Město na jižním okraji Českého ráje má empírovou radnici, pozdně barokní kostel sv. Kateřiny a rekonstruovanou barokní faru (původně lovecký a rybářský zámeček Černínů, dnes knihovna a i), na náměstí stojí Mariánský sloup z 18. stol., v létě v provozu městské koupaliště. V okolí pozůstatky někdejší soustavy 30 rybníků, z nichž Červenský o rozloze 39 ha je druhým největším v Českém ráji.

PETKOVY – na územích obcí Petkovy, Domousnice a Lhotky byl v r. 1998 zřízen Přírodní park Čížovky. Je zde krajina s původní roztroušenou zástavbou, téměř bez poválečné výstavby. Reliéf krajiny tvoří ploché údolí, v jehož středu protéká Křešovský potok, napájející řadu malých rybníků doprovázených přirozenými lučními porosty, lučními a rákosinovými mokřady, malebnou nelesní zelení a zbytky starých ovocných sadů. Vyskytuje se tu řada méně běžných, vzácných nebo ohrožených živočišných druhů fauny i flóry. Celek vytváří obraz esteticky vyvážené krajiny.

RABAKOV – v malé obci na rozhraní Českého ráje a Polabí bylo v r. 2002 založeno Veterán Jawa muzeum Rabakov. Muzejní sbírky soustřeďují kompletní základní řadu motocyklů české značky Jawa. Je tu více než sedm desítek typů a všechny provozuschopné.

DOMOUSNICE – první zmínka je z druhé poloviny 13. stol. V obci byl na místě někdejší tvrze vybudován v pol. 18. stol. pozdně barokní zámek. Tvoří jej patrová dvoukřídlá budova na půdorysu písmene L s výrazným středním rizalitem, mansardovou střechou a věžičkou. Kolem zámku je anglický park o rozloze 5,5 ha se dvěma alejemi kanadských topolů. V r. 1907 a 1911 zde strávila prázdniny Ema Destinnová. V obou letech ji zde navštívil také Enrico Caruso. Zámek byl v držení mnoha majitelů, ze špatného stavu, do kterého se dostal v době, kdy vlastníkem byl Státní statek, jej pozvedli současní soukromí majitelé. Ti navázali i na dávnou tradici pěstování vína a osázeli okolí zámku novými vinicemi.

VESELICE – 500 m S od obce se nachází malý židovský hřbitov. Je na něm dochováno asi 250 náhrobních kamenů od poloviny 18. stol. do r. 1938. V ohradní zdi jsou zazděny dvě kvadrátní stély, v jejich blízkosti nad dětským hrobem je atypická stéla s dvojicí andělíčků. Hřbitov je udržován a je volně přístupný.

LES KŘIŽÁNEK – leží v trojúhelníku obcí Zelenecká Lhota – Vlčí Pole – Veselice, kde kdysi stávala vesnice Kříženec, zničená dvakrát – za husitských válek a za třicetileté války. Zůstal jen kostelík Nalezení sv. Kříže, ale i ten byl do základu zbořen r. 1719. V místech, kde stával kostelík, byl r. 1845 vztyčen dřevěný kříž. Dvě prastaré lípy rostou u někdejšího vchodu do kostelíka. V lese Křižánek je chráněné území s mokřadními slatinnými společenstvy se vzácnými druhy rostlin, fragmenty acidofilních doubrav a bučin a s prameništěm potoka Záhubka.

VLČÍ POLE – za Lobkoviců zde přestavbou tvrze vznikl renesanční zámek. V 19. století byl empírově upraven, pozdější úpravy však zcela setřely charakter stavby. U zámku je lesopark s původně gotickou kaplí sv. Šimona a Judy, barokně upravenou v roce 1683. Je v ní zvon z r. 1512 a oltář z r. 1670. Za totality byl v zámku domov důchodců. Dnes je v soukromém vlastnictví.

Dolní Bousov

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Neděle 27.11.den 2 / 6°Cnoc -2 / 2°C
 
oblačno až zataženo
Pondělí 28.11.den 3 / 7°Cnoc 0 / 4°C
 
oblačno až zataženo
Úterý 29.11.den 2 / 6°Cnoc -1 / 3°C