Zpět

Plavební komora Hořín získala titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Komora Hořín

Dne 29. září 2022 se uskutečnil v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře 9. ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022. V letošním roce byl velmi úspěšný z pohledu staveb na vodních cestách. Titul stavba roku Středočeského kraje 2022 získala stavba Úprava ohlaví Plavební komora Hořín. Mezi dalšími oceněnými se umístily stavby dvou mostů na řece Labi.

Soutěž stavba roku byla vypsána Středočeským krajem, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tuto soutěž každoročně organizuje, dále Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Záštitu nad touto akcí poskytla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Večerem prováděla herečka Martina Preissová. Každá stavba byla představena prostřednictvím unikátního filmového spotu, který byl natočen v průběhu návštěvy odborné poroty na všech 25 přihlášených stavbách. 


Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala stavba: Úprava ohlaví Plavební komora Hořín, realizovaná společností METROSTAV a.s. Historické zdymadlo vyprojektované Františkem Sanderem muselo projít úpravou kvůli projektu Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, přičemž přes ohlaví obou plavebních komor je veden most pro pěší a cyklisty. Cílovou podjezdnou výškou bylo 7 metrů a řešení spočívalo v přestavbě mostního pole u velké plavební komory instalováním moderního zdvižného systému. Původní kamenná konstrukce tak byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí, na kterou byly upevněny původní kamenné prvky. Pro potřeby rozšíření průjezdného profilu bylo posunutím západní stěny plavební komory docíleno rozšíření mostního oblouku o 1 metr. Původní dolní vrata byla desková a svým horním okrajem se opírala o pole mostu, nově byla navržena vrata vzpěrná o výšce 12 m. Ve spuštěném stavu je veškerá technologie zdvižného systému skryta uvnitř a stavbě tak zůstal zachován její historický ráz.


Mezi další oceněné stavby na vodních cestách patří stavba Lávka přes Labe v Nymburce. Jedná se o náhradu původní lávky, která byla z bezpečnostních důvodů stržena a po přechodnou dobu zajišťoval spojení mezi břehy přívoz. Nová lávka spojuje břehy řeky Labe v centru Nymburka a navazuje tak na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe. Jelikož se těsné blízkosti nachází historický silniční obloukový most, je konstrukce i tohoto mostu tvořena obloukovou konstrukcí. Má však větší rozpětí a podle požadavku investora je bez podpěr v řece. Samotné vzepětí oblouků je konstruováno tak, aby nebránilo chodcům volnému výhledu z lávky. Chodník lávky je osvětlen LED svítidly umístěnými v madlech zábradlí.


Další oceněnou stavbou přes řeku Labe se stala stavba: Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem - Čelákovice, která získala Zvláštní cenu za stavebně konstrukční řešení. Stavba vyřešila klasický problém absence komunikace pro pěší na železničním mostě, kde dříve při přecházení bylo zvýšené riziko střetu s jedoucím vlakem. V rámci výstavby nového mostu byla navržena závěsná lávka pro pěší. Ocelová konstrukce lávky je kotvena na předem připravené konzoly mostu a pomocí chemických kotev do železobetonových opěr. Hlavní nosný prvek lávky je konzole tvaru svařovaného I profilu.


Další informace o nominovaných a oceněných stavbách se dozvíte na webu: http://stavbaroku.cz.

Vytvořeno 7.10.2022 16:34:42 | přečteno 623x | patrik.macho

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

oblačno
Sobota 30.9.den 19 / 23°Cnoc 13 / 17°C
 
oblačno
Neděle 1.10.den 19 / 23°Cnoc 8 / 12°C
 
polojasno až zataženo
Pondělí 2.10.den 23 / 27°Cnoc 8 / 12°C