Zpět

Orlík - modernizace lodního výtahu zahájena

2

Státní podnik Povodí Vltavy uspořádal 21. listopadu v konferenční hale Trhovek v Milešově veřejné jednání se zastupiteli dotčených obcí kolem vodního díla Orlík, kde je zástupci podniku v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou podrobně informovali o probíhajících i plánovaných investičních akcích na této největší přehradě v zemi.


Před měsícem započaly na hrázi vodního díla Orlík práce na modernizaci lodního výtahu pro malá sportovní plavidla, které jsou nyní v plném proudu. Dojde při nich ke kompletní výměně zastaralé a poruchové strojní a elektro technologie, ke zvýšení nosnosti přepravního vozíku o 3,1 t až na 6,6 t. V neposlední řadě bude prodloužena kolejová dráha návodního líce o cca 12 m do délky a 3 m do hloubky. Právě tato konstrukční úprava umožní provoz výtahu i v případě, kdy by v důsledku sucha výrazně poklesla hladina v nádrži a musel být přerušen kvůli tomu provoz výtahu během plavební sezony, k čemuž došlo v posledních letech několikrát. Práce, které si vyžádají výrazné snížení hladiny nádrže, probíhají nyní v zimním období právě s cílem neovlivnit provoz výtahu během letní sezony, kdy se hladina vody v nádrži opět zvedne na běžnou letní úroveň. Práce na modernizace lodního výtahu by měly být dokončeny do 30. 4. 2022.

 

Další významnou investicí je vybudování nového bezpečnostního přelivu vedle hráze vodního díla Orlík, které zvýší bezpečnost této přehrady až před desetitisíciletou povodní. Realizace této investice předpokládáme v období od konce r. 2020 do konce r. 2025 a vyžádá si finanční náklady ve výši cca 1,5 mld. Kč. Při těchto pracích je předpoklad snížení hladiny v nádrži na kótu 339,00 m n. m v době 08/2021 až 03/2022, tedy opět převážně v zimní sezoně, a dojde také k uzavírce komunikace na koruně hráze od dubna r. 2023 do listopadu 2024.

 

Návazně na dokončení nového bezpečnostního přelivu by měla následovat příprava a realizace lodního zdvihadla pro velká plavidla, a to výhledově mezi lety 2025 až 2028. Půjde tedy o lodní zdvihadlo pro I. klasifikační třídu vodních cest, které bude sloužit k propojení oddělených úseků vodní cesty tř. I, podle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě: Vodní tok Vltava od km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun. Toto lodní zdvihadlo bude sloužit v zásadě pro rekreační plavbu, a to od soukromých plavidel nemotorových a motorových, přes plavidla z půjčoven až po plavidla osobní lodní dopravy (výletní parníky) a kajutové lodi (plovoucí hotely). Užitné rozměry přepravní vany zdvihadla budou 45 x 6 x 2,7 m a umožní plavbu při hladině na kótách 347,60 až 351,10 m n.m.

 

Na setkání se zastupiteli zazněly rovněž informace o postupu prací na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Práce byly zahájeny v říjnu letošního roku a termín dokončení je listopad r. 2020. Prohrábka dna pod tímto vodním dílem v délce 1 862 m probíhá z důvodu sucha a změny manipulačního řádu vodního díla Orlík, kdy v období let 2003 – 2018 docházelo k zaklesnutí hladiny a zastavení plavby v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezóny. Tato investiční akce tedy zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době snížené hladiny v nádrži Orlík, dojde při ní k vytěžení 28 tis. m3 výkopů a vyžádá si finanční náklady 44 mil. Kč.

Zdroj: Povodí Vltavy, státní podnik


Modernizaci lodního výtahu Orlík

Orlík

Orlík

 
Orlík

Orlík

 
Orlík

Orlík

 
 
Vytvořeno 4.12.2019 9:10:39 | přečteno 804x | aleksandra.tomska

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Úterý 19.9.den 20 / 24°Cnoc 13 / 17°C
 
polojasno až zataženo
Středa 20.9.den 23 / 27°Cnoc 9 / 13°C
 
plojasno až skoro jasno
Čtvrtek 21.9.den 24 / 28°Cnoc 11 / 15°C