Zpět

Analýzy plavební sezóny 2021 ve Středních Čechách – nové mosty, pandemie a přetížené Slapy

Přehrada Slapy

Tak jako každý rok, vydala i letos Státní plavební správa Analýzu plavební sezóny roku 2021, konkrétně za období od 1.4. do 30.9. Co tento rok přinesl z hlediska plavby ve Středních Čechách? Pojďme si to společně shrnout.

Rok 2021 byl obdobně jako rok 2020 ovlivněn pandemií onemocnění SARS-CoV-2 (COVID-19). To si vyžádalo řadu opatření, včetně vyhlášeného nouzového stavu (v období od 27.2. do 28.3.). Veškerá omezení s tím spojená a celková nejistota ohledně vývoje situace měla dle očekávání značný vliv na cestovní ruch. Poptávka po cestování do zahraničí byla utlumená a naopak byl větší zájem o trávení dovolené a volné času v tuzemsku a tedy i u vody a na vodě. Předpokládanému zvýšenému zájmu o vodní turistiku, zejména na vodních nádržích a kanálech, věnovala Státní plavební správa patřičnou péči a pro letošní rok připravila několik opatření, ať už se jedná o větší regulaci plavby tzv. ve skluzu, vymezení vodních ploch pro koupání, intenzivní kontroly na vodních cestách či uvedení osvětové kampaně na téma stále více se rozvíjejících vodních sportů.

Tradičně bylo nejvytíženější vodní cestou v České republice vodní dílo Slapy. Jedná se o velmi oblíbené místo k rekreaci, plavbě a nově se rozrůstá i zájem o nové vodní sporty. Zvýšenému zájmu nezabránilo ani celkově deštivější a chladnější počasí přes léto. Státní plavební správa v rámci letošní plavební sezóny zavedla dopravní opatření, kterým se v hlavní letní sezóně (od 1.7. do 31.8.) omezila plavba jen na režim tzv. „ve výtlaku“ pro výrazně větší úsek, než tomu bylo v loňském roce. Vloni se jednalo o 2 dílčí úseky, kdežto letos o dlouhý souvislý úsek od hráze přehrady Slapy v říčním kilometru (řkm) 91,80 až po řkm 118,05. Cílem bylo dosáhnout celkového zklidnění provozu a zajištění větší bezpečnosti. Oproti předchozímu roku též došlo ke snížení počtu přestupků, a to i díky intenzivním pravidelným kontrolám zejména o víkendech, jak ze strany Státní plavební správy, tak i Policie ČR Poříčního oddělení Slapy.

Z pohledu bezpečnosti bylo uzavřeno velké množství vodních ploch pro bezpečné koupání a pohyb plavců, konkrétně 15 na přehradě Slapy a 9 na přehradě Orlík. Společně s Policií realizovala Státní plavební správa kampaň pro zvýšení bezpečnosti plavců, pod názvem „Bezpečně u vody“, která v měsíci červenci probíhala právě na přehradě Slapy. Z pohledu sportovní a akrobatické plavby se počet vymezených vodních ploch nezměnil - ve Středních Čechách 5 vodních ploch pro malá plavidla a pro lyžování ve vleku za plavidlem 7 vodních ploch. Z hlediska sportovní plavby byl zaznamenán zvýšený zájem o plavbu na tzv. jetsurfu (což je český vynález spočívající v kombinaci surfovacího prkna a motorového pohonu). Zejména toto plavidlo je však možné provozovat jen na vymezených vodních plochách.

Z hlediska plavby došlo i k několika dalším restrikcím. Kromě omezení plavby pouze ve výtlačném režimu na Slapské přehradě došlo k tomuto omezení též v rámci centrální Prahy (od Štvanice až po železniční most na Výtoni), dále v úseku od Císařské louky po Barrandovský most a též došlo k zákazu provozu paddleboardů v prostoru od plavební komory Štvanice až k železničnímu mostu na Výtoni, kvůli preventivnímu zvýšení bezpečnosti plavby, protože se jedná o úsek s velkou intenzitou provozu velkých lodí.

Z hlediska bezpečnosti bylo na vodních cestách zkontrolováno v rámci celé ČR celkem 757 plavidel, 241 přístavišť a 72 půjčoven. Bylo zaznamenáno 112 přestupků a 6 trestních činů. Mezi nejčastější přestupky patří nerespektování plavebního značení a absence průkazu opravňujícího vůdce plavidla k vedení plavidla. Nevyhnulo se to bohužel ani přestupkům, kde hrál hlavní roli alkohol či technicky nezpůsobilé plavidlo. Z hlediska nehodovosti došlo v rámci celé ČR ke 24 nehodám. Oproti loňskému roku se jedná o pokles, avšak z dlouhodobého hlediska toto číslo stále převyšuje průměr. Došlo k poklesu nehod na Baťově kanálu a do popředí se dostal počet nehod na vodní nádrží Slapy a na řece Labi, kde v obou případech došlo ke 4 nehodám. K dalším 2 nehodám došlo v Praze a ke stejnému počtu i v rámci Hořínského plavebního kanálu. Ať už se jedná o plavbu lodí či o vodní sporty, Státní plavební správa spouští každým rokem edukativní kampaně, které mají za cíl lépe osvětlit pravidla, které je nutno dodržovat na vodních cestách a jak se lépe chovat – vše pod heslem „Na vodě nejsi nikdy sám“. Videoklipy z této kampaně můžete shlédnout na webu: www.sportnavode.cz.  

Vodní cesty ve Středních Čechách zaznamenaly v průběhu roku 2021 také velké množství investic do dopravní infrastruktury. Mezi nejvýznamnější z nich patří zejména rekonstrukce Vraňansko-hořínského plavebního kanálu, spojená s modernizací mostů pro zajištění podjezdné výšky 7 metrů, čímž se tento úsek Vltavské vodní cesty přiřadil do sítě plnohodnotné vodní cesty IV. třídy mezinárodní klasifikace. Součástí byl soubor staveb, včetně instalace zdvižných mostů, unikátního zdvihacího železničního mostu a též zdvižného kamenného oblouku na plavební komoře Hořín, která patří mezi technické památky. Mezi další nové stavby patří realizace nové lávky pro pěší a cyklisty přes starou Vltavu v Lužci nad Vltavou, který nahradil dosavadní přívoz. Dále nová lávka v Nymburce, která též ukončila provoz přívozu a také nový železniční most v Čelákovicích.

Z hlediska budování nových veřejných přístavišť a vývazišť zatím letošní rok příliš štědrý nebyl, došlo pouze k realizaci 1 malého vývaziště v Káraném na řece Labi, ale Ředitelství vodních cest ČR má již několik velkých staveb v pokročilé fázi přípravy a i když se nepodařilo jejich stavbu zahájit již letos, tak příští rok doufáme, že se tak již stane. Obliba středočeských vodních cest postupně ale jistě stoupá. Nasvědčují tomu i statistiky o počtech proplutí plavidel. Na vltavské kaskádě byl zaznamenán pohyb 11.953 plavidel, což je (opět) nejvíce v historii. Pro srovnání, v roce 2017 se jednalo o 6.137 plavidel a před deseti lety v roce 2011 o pouhých 2.142 plavidel. Postupně se též mění i charakter Labské vodní cesty směrem k rekreační plavbě. Ikdyž na výstavbu zásadní infrastruktury (tedy veřejných přístavišť a vývazišť) středočeská část Labe stále čeká, intenzita provozu malých rekreačních plavidel postupně stoupá. Ze statistik z plavebních komor Dolní Beřkovice a Střekov vyplývá, že byl letos zaznamenán, stejně jako na Vltavě, rekordní počet proplavených plavidel – tj. celkem 2.543, což je oproti loňskému roku, kdy byl tento počet 1.904, výrazný nárůst. Důkazem o narůstajícím zájmu o vodní turistiku je i rostoucí trend počtu nově vydaných průkazů způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel, letos jich bylo vydáno celkem 2.558 ks.

Celý dokument naleznete k prohlédnutí i ke stažení na adrese: http://plavebniurad.cz/downloads/dozor-na-plavbu/AnalyzaPB_2021.pdf.


Vytvořeno 13.12.2021 15:25:57 | přečteno 521x | patrik.macho

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Úterý 19.9.den 20 / 24°Cnoc 13 / 17°C
 
polojasno až zataženo
Středa 20.9.den 23 / 27°Cnoc 9 / 13°C
 
plojasno až skoro jasno
Čtvrtek 21.9.den 24 / 28°Cnoc 11 / 15°C