Zpět

O nás

Středočeské vodní cesty jsou veřejný portál, jehož cílem je propagace a marketing rekreační plavby na území středních Čech.

Tato agenda spadá od roku 2021 do gesce Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace Středočeského kraje. 

Hlavní činnosti:

  • propagace a marketing rekreační plavby na středočeských řekách a turistických aktivit okolo nich;
  • spolupráce na vytváření podmínek pro lepší využití potenciálu vodních cest na území Středočeského kraje za účelem zvýšení cestovního ruchu;
  • podpora lepšího využití vodních cest ve prospěch sportu a výchovy mládeže ve vztahu k ochraně přírody;
  • podpora činností spojených s volnočasovými aktivitami rodin s dětmi a seniorů;
  • edukační činnost v oblasti bezpečnosti plavby na vodních tocích – pravidla plavby, bezpečné koupání, sportovní aktivity na vodě;
  • podpora šíření informací o provozu přístavišť pro malá rekreační plavidla, půjčoven plavidel a dalších zařízeních na vodních cestách;
  • spolupráce s dalšími subjekty se vztahem k vodním cestám – Povodí Vltavy, Povodí Labe, Státní plavební správa a Ředitelství vodních cest ČR;
  • spolupráce s ostatními centrálami cestovního ruchu – zejména s Českou centrálou cestovního ruchu a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu;
  • spolupráce s destinačními managementy, agenturami a dalšími subjekty se zaměřením na cestovní ruch.

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

plojasno až skoro jasno
Sobota 27.5.den 21 / 25°Cnoc 7 / 11°C
 
plojasno až skoro jasno
Neděle 28.5.den 21 / 25°Cnoc 6 / 10°C
 
Pondělí 29.5.den / °Cnoc / °C