Zpět

Dotace

vývaziště Labe

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj
Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.


V rámci podprogramu jsou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podpora vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hippo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Poskytovaná výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Celkové náklady na projekt musejí být min. 250 tisíc Kč a maximálně 30 mil. Kč. Realizace akce je možná do konce 11/2023. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Pro celou ČR je alokovaných 200 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč na nadregionální aktivity, zbytek alokace se dělí mezi jednotlivé kraje mimo Prahu, a konkrétně pro Středočeský kraj je určeno 4.546.000 Kč na tzv. základní a doprovodnou infrastrukturu a stejná částka na veřejnou infrastrukturu.

Lhůta pro podání žádosti:
Platnost výzvy: 01. 10. 2021 – 17. 12. 2021.

Odkaz: http://bit.ly/304zIp8


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Středočeský kraj vyhlásil Středočeský fond doprovodné infrastruktury, ze kterého je dotována také výstavba vývazišť pro rekreační plavbu. 


Cílem Středočeského kraje je doplnit síť velkých rekreačních přístavů o místní vývaziště, aby mohli turisté zakotvit v každé obci nebo u zajímavých míst podél vodních cest. Podporou výstavby plovoucích vývazišť se rozumí molo o minimální velikosti 12 x 2 m a z dotace je možné hradit např. projektovou dokumentaci, stavební práce, pořízení mola a jiné náklady neinvestičního charakteru. Dotace je poskytována až do výše 90% z celkových uznatelných nákladů.  Mezi obce, které zažádali o příspěvek kraje, můžeme zařadit například obec Káraný či Lázně Toušeň.

Z tohoto fondu jsou podporovány také projekty zázemí kempů, sportovišť a venkovská turistika. Zažádat o dotaci mohou obce a podnikatelské subjekty ze Středočeského kraje.


V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 108-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020 je vyhlášený Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury z výdajů kapitoly 08 – Regionální rozvoj (dále jen „Program")

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena

od 18. 9. 2020 od 9:00 hodin

do 2.10. 2020 do 14:00 hodin

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je v Programu stanovena do 31. 3. 2021.

další podrobnější informace a dokumenty ke stažení naleznete na internetových stránkách Středočeského kraje, odkaz zde:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/stredocesky-fond-rozvoje-doprovodne-infrastruktury/-/asset_publisher/VAHT5wCHrPjQ/content/stredocesky-fond-rozvoje-doprovodne-infrastruktury?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fregionalni-rozvoj%2Fstredocesky-fond-rozvoje-doprovodne-infrastruktury%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VAHT5wCHrPjQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
Vytvořeno 3.9.2020 16:33:24 | přečteno 1112x | patrik.macho
Štítky: horní menu
 

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Pondělí 25.9.den 18 / 22°Cnoc 6 / 10°C
 
polojasno až zataženo
Úterý 26.9.den 23 / 27°Cnoc 10 / 14°C
 
polojasno až zataženo
Středa 27.9.den 22 / 26°Cnoc 10 / 14°C